Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Afgrødenyt

Landskabsbillede

Afgrødenyt er Agrovi Planteavls  nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt. Med Agrødenyt får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. Med Afgrødenyt får du også den seneste markedsinformation.

Et abonnement på Afgrødenyt koster i 2017 950 kr./år excl. Moms.

Tilbage

Lene Mathiasen

Planteavlskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
EU-støtteordninger, Afgrøde Nyt, 29243932lema@agrovi.dk

Lars Åge Klausen

Planteavls og oplandskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Vådområder, minivådområder, skovrejsning, Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder,8870580322467490lkl@agrovi.dk