Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Byggeri og anlæg i landzone

Når man bor eller driver virksomhed i landzone er man underlagt planlovens bestemmelser. Alle områder som ligger uden for byzone eller sommerhusområde, ligger i landzone og planloven er den lovgivning, der regulerer alt byggeri og arealanvendelse i denne zone. Uanset om du vil bygge, anlægge eller evt. ændre anvendelsen af eksisterende bygninger kræver det en tilladelse hos kommunen.

Agrovi Byggerådgivning er din rådgiver og sparringspartner hvad enten det drejer sig om stuehuse, driftsbygninger til landbruget, privat hestestald, ridebaner, jordvolde, gødningsopbevaringsanlæg eller noget helt andet. Vi rådgiver dig om dine muligheder på ejendommen og kan hjælpe dig mig myndighedskontakten og de nødvendige anmeldelser og tilladelser.
 
 

Jannik Noe-Nygaard

Bygningskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Landzonesagsbehandling, bygningsgennemgang, miljørådgivning, myndighedsbehandling, byggestyring og tilsyn samt skadesopgørelser4822522529268816jnn@agrovi.dk

Tina Seligmann Petersen

Bygningskonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Byggeri, landzone, dyrehold, Natur- og Miljøklagenævn, heste4822524121462820tse@agrovi.dk

Peter Lønfeldt

Bygnings- og Energikonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Energimærkning, energirådgivning, bygningsgennemgang, tilsyn og byggestyring samt projektering og tilbudsindhentning4822527760115830pel@agrovi.dk