Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Har du husket at opdatere BBR-meddelelsen på din ejendom?

Nåede du ikke at få opdateret dine ejendomsoplysninger inden for tidsfristen, modtager du i disse uger en rykkerskrivelse fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Vi kan stadig hjælpe dig med at gennemgå bygningsmassen på ejendommen samt varetage selve opdateringen og dialogen med Styrelsen.

Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret BBR danner grundlag for ejendomsvurderingen og dermed beskatningen af din ejendom. Derfor er det vigtigt, at din ejendom er korrekt registreret.

I forbindelse med registreringen, er det meget vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Er din nuværende registrering i overensstemmelse med den faktiske anvendelse af bygningen?
  • Har du de tilladelser og godkendelser, som er nødvendige?
  • Hvilken betydning vil en eventuel ændring af den registrerede anvendelse få for vurderingen?

BBR-registreringen er lovpligtig og bindende. Ukorrekte eller manglende oplysninger på i BBR registreringen udløser ”i første omgang” et bødeforlæg fra SKAT, som indtil videre er oplyst til 5.000 kr.

Agrovi kan hjælpe dig

Du kan komme SKAT i forkøbet ved at kontakte os, så vi sammen kan gå dine bygninger igennem. For en fast pris på 2.500 kr. inkl. moms pr. ejendom får du:

  • Gennemgang af data for bygningsmassen på BBR meddelelsen
  • Opdatering af bygningens funktion og størrelse på kortgrundlag
  • Eventuel ny-registrering af bygninger
  • Registrering af tekniske anlæg
  • Tjek og opdatering af anvendelseskoder
  • Indberetning til SKAT

Opstår der behov for lovliggørelse af eksisterende byggeri eller lignende, hjælper vi dig også igennem den udfordring og følger sagen til den er afsluttet hos kommunen. Dette er dog ikke omfattet i ovenstående tilbud. Kontakt os gerne for yderligere info, og aftale om det videre forløb.

Kristina Cederborg

BBR- konsulent, Have- og Parkingeniør
Agrovi Nord, Hillerød
BBR - opdatering, natur og miljø,have- og parkplaner, LAR-løsninger4822523821687929krc@agrovi.dk

Jeg vil gerne kontaktes vedr. BBR

  • sæt kryds