Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Vandplaner og historiske kort

Vandplanerne danner rammen om den samlede forvaltning af vandressourcerne frem til 2027 i Danmark. De er blevet til som dansk implementering af EU-vandrammedirektivet. Der er en del kritik af vandplanerne, herunder, at mange vandløb er udpeget som ”naturlige”, selvom det er klart, at de er menneskeskabte, fra en ende af.

I Agrovi har vi specialiseret os i analyse af kort fra før 1850, der kan dokumentere, at vandløb ikke fandtes, selvom de på senere kort er indtegnede og udpeget som naturlige. Vi hjælper gerne borgere, der vil få ændret udpegning fra ”naturligt” til ”kunstigt”, hvilket vil betyde, at vandløbet praktisk talt ikke bliver truet af indsatser, der generer afvandingen af landområder.

 

Andreas Höll

Planteavls- og naturkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Græs- og naturarealer, vandløb, MVJ, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager.4822524920474828anh@agrovi.dk