Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Skovrejsning

Med landbrugspakken fik landbruget endelig lov til at gøde deres marker til det økonomisk optimale niveau, men samtidig skal udledningen af kvælstof fra landbruget reduceres væsentlig, dette kan bl.a. ske ved etablering af minivådområder, vådområder og skovrejsning. En ny ordning med oplandskonsulenter skal fremover vejlede og hjælpe landmænd med beslutninger omkring tiltag der kan reducere kvælstofudledningen – rådgivningen er gratis.

Skovrejsning reducerer kvælstofudledningen og beskytter grundvandet. Du kan få tilskud til privat skovrejsning, hvis du planter mindst 2,0 ha skov.

Som oplandskonsulent, kan jeg hjælpe dig med at undersøge mulighederne for tilskud til privat skovrejsning og hjælpe dig med at få kontakt til en anden rådgiver, der kan hjælpe med tilskud og projektering.

Lars Åge Klausen

Planteavls og oplandskonsulent
Agrovi Midt, Ringsted
Vådområder, minivådområder, skovrejsning, Mark/Sprøjte- og gødningsplaner, Enkeltbetaling, Betalingsrettigheder,8870580322467490lkl@agrovi.dk