Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Natur og vildtpleje

Hvis du ønsker at gøre en indsats for at pleje naturen og vildtet på din ejendom, så kan du hente hjælp i Agrovi. Vores konsulenter har erfaring med både pleje af eksisterende natur som enge og overdrev, samt med etablering af ny natur som for eksempel etablering af et vandhul, et levende hegn eller småbeplantninger.

Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og mål for ejendommen, og hjælper dig med at øge herlighedsværdien, få en mere varieret flora på engen, eller forbedre jagten.

Andreas Höll

Planteavls- og naturkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Græs- og naturarealer, vandløb, MVJ, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager.4822524920474828anh@agrovi.dk

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje.4822525724523886hkr@agrovi.dk