Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Det åbne land

Det åbne land er under forandring. Både ejernes ønsker og forvaltningen af arealet og de naturlige ressourcer udvikler sig hele tiden. Har du ønsker om at gennemføre projekter på din jord, læs mere her. Har du spørgsmål til kommunernes planlægning, herunder for eksempel klimasikring eller også VVM redegørelser eller andre projekter eller planer, der er i høring, hjælper vi dig gerne videre.

Det samme gælder, hvis du overvejer som borger at indgive høringssvar til et projekt eller en plan, der er sendt i høring. Har myndigheden truffet afgørelse, er det i de fleste tilfælde muligt at indgive en klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Vi kan rådgive dig, hvis du overvejer at udarbejde en klage.

Andreas Höll

Planteavls- og naturkonsulent
Agrovi Nord, Hillerød
Græs- og naturarealer, vandløb, MVJ, § 3, lovgivning, udredninger, klagesager.4822524920474828anh@agrovi.dk