fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Kurser i rottebekæmpelse (R2 autorisation)

Ønsker du selv at udføre rottebekæmpelse på egen erhvervsejendom, skal du gennemføre et 1-dages kursus (R2-kursus) i blandt andet rotternes biologi og forebyggelse samt sikker håndtering af rottegift. Agrovi  er autoriseret til at afholde disse nye R2-kurser.

Agrovi  er autoriseret til at afholde de nye R2 rottebekæmpelseskurser, og har afholdt en række R2-kurser i februar /mart måned 2019, men fortvivl ikke, hvis du ikke nåede at komme med. Du kan fortælle os om din interesse i at komme på R2-kursus, ved at udfylde nedenstående formular. Så får du besked, så snart vi er klar med nye kursusdatoer, og vi beder først om din endelige tilmelding derefter.

Bemærk:

R2-autorisationen giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom i kommuner, hvor privat bekæmpelse er tilladt. Desuden gælder, at en R2-autoriseret kun må bekæmpe på egen erhvervsejendom, altså en ejendom han eller hun selv er tinglyst ejer af.

Adgangskrav

For at du kan deltage på kurserne, skal du desuden kunne dokumentere, at du har gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende emner indgår:

1) Lovgivning om kemikalier.

2) Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.

3) Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etikette.

Miljøstyrelsen tolker ovenstående krav således, at kursisten har mere end et perifært kendskab til emnerne. Dette kendskab er fx opnået af personer, der har erhvervet et sprøjtemiddelcertifikat, men også andre uddannelser og kurser kan være adgangsgivende – fx kurser i gasning af skadedyr (spørg hvis du er i tvivl eller se listen over eksempler på anerkendt forudgående uddannelse her).

Læs evt. også mere om reglerne for R2 autorisation på miljøstyrelsens hjemmeside her

Ordblinde kan også deltage idet der er hjælp til oplæsning af prøven.

Kursusindhold

På kurset lægges vægt på praktiske problemer som fx årsag til eventuelt rottetilhold, vurdering af bestandstørrelse og valg af bekæmpelsesmetode. Det overordnede pensum er:

  • Lovgrundlag
  • Rotters biologi og kendetegn
  • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  • Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler
  • Eksamen / prøveaflæggelse

Varighed og gyldighed

Kurset vare 7,5 timer inklusiv pauser og en prøve, der skal bestås. Eksaminationen / besvarelse af prøven vil foregå på papir. R2-autorisationen er gyldig i højest fem år og skal fornys via et opfølgningskursus.

Ja tak, jeg vil gerne have besked når Agrovi er klar med nye kursusdatoer for R2-kurserne

Står du på listen, bliver du ikke automatisk tilmeldt kurset, men får kursusdato og link til tilmelding tilsendt.

    OM DATOER OG FORBEHOLD: Dette er kun et forhåndstilsagn fra din side. Vi kan ikke garantere at der oprettes et kursus på det valgte sted, men vi oplyser om de kurser der bliver oprettet, så du får mulighed for at melde til uanset sted. Vi tager forbehold for evt. aflysning af kurser såfremt der ikke opnåes et tilstrækkeligt antal deltagere. Antal deltagere pr. kursus er minimum 10 og maksimum 30 deltagere. Tilmelding sker efter først til mølle princippet når datoerne meldes ud. Ved flere eller færre deltagere tilbydes flytning til andet kursus så vidt muligt.