Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Lodsejere kan få hjælp til etablering af faunastriber

En faunastribe kan være det første skridt til at skabe mere natur i agerlandet. Faunastriberne skaber biotoper med både læ, luft og føde for bl.a. agerhøns. Striberne er samtidig med til at skabe en større variation for flere insekter i agerlandet.

Nordsjællands Landboforening og de 4 kommuner: Egedal, Fredensborg, Helsingør og Hillerød arbejder igen i år sammen om tiltag, der kan forbedre levevilkårene for agerhøns. Indsatsen er koncentreret om etablering af faunastriber på private arealer.

Har du landbrugsjord i en af de 4 kommuner, kan du få hjælp til etableringen af 2400 m2 faunastriber. Striberne sås i op til 800 meters længde og 3 meters bredde. Den lille udgift til anlæggelsen af faunastriberne deles mellem kommune og den enkelte lodsejer, hvor kommunen betaler for frøblandingen, medens lodsejeren kun skal betale for såningen, der koster 850 kr. ekskl. moms og foretages af en maskinstation. Nordsjællands Landboforening modtager og koordinerer tilmeldingerne.

Læs mere om projektet og tilmeld dig  her.