fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Privat urørt skov

Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen i starten af juli 2019.

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov ved at beskytte naturmæssigt værdifulde skovarealer og særlige levesteder for arter tilknyttet skov. Der kan søges tilskud til at ophøre med skovdyrkningen på skovarealer med et højt, eller potentiale for et højt naturindhold. En aftale om urørt skov er varig, og kompenserer for, at der ikke må være nogen forstlig drift, der understøtter en træproduktion på arealet.

Ordningen hører under Miljøstyrelsen.