fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Privat skovrejsning

Det forventes, at der åbner en ny runde af ordningen Tilskud til privat skovrejsning i starten af juli.

Formålet med ordningen er at støtte etablering af nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. Tilskuddet kan søges af private ejere af landbrugsjord.

Ordningen hører under Landbrugsstyrelsen.