Planteavlsmøde 1. februar 2017

 

Onsdag den 1. februar 2017 på Metalskolen, Jørlunde kl. 16-21

Adresse: Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

Er der liv i din jord?

Onsdag den 1. februar 2017 byder Agrovi, vanen tro, til Planteavlsmøde for kunder og samarbejdspartnere på Metalskolen i Jørlunde. Det er en festdag hvor Agrovi´s konsulenter og oplægsholdere udefra deler ud af viden og erfaringer.

På Planteavlsmødet 2017 sætter vi særligt fokus på jorden og det, der foregår under jordoverfladen. ”Vi skal dyrke jorden i mere end én forstand” siger chefkonsulent Hans Henrik Fredsted. ”Dét liv der er, og de processer der foregår under jordoverfladen, har stor betydning for jordens frugtbarhed og de udbytter, vi fremadrettet kan høste. Det er et område vi skal have meget mere fokus på. Med de arrangementer omkring efterafgrøder og pløjefri dyrkning Agrovi allerede har afholdt, har vi taget første spadestik og vi vil gerne grave dybere” slutter han.

Arrangementet er gratis og afholdes i samarbejde med en række sponsorer.

Programmet for dagen

Frugtbarhed fostrer udbytte
Hans Henrik Fredsted, Agrovi indleder med at fortælle om hvordan målrettet brug af efterafgrøder og mindre maskinel jordbearbejdning gør jorden langt mere frugtbar med højere udbytter til følge.

Roden til alt godt
Lektor Dorthe Bodin Dresbøll, KU fortæller om rodudviklingens betydning for planternes forsyning af vand og næringsstoffer. Og hør hvordan du med enkle midler kan stimulere planternes vækst.

Efterafgrøderne – ven eller fjende?
Henrik Larsen og Martin Kudsk, Agrovi fortæller om hvorfor efterafgrøderne er så vigtige, og hvordan du får fuld effekt af dine anstrengelser.

Kvælstof er ikke svaret på alt
Søren Ilsøe, Agrovi er sikker i sin sag: Mange andre faktorer end kvælstof er lige så vigtige for hvad du kan høste. Hør om hvordan kulstof, halm og humus giver højere udbytte og bedre dyrkningssikkerhed.

Hvem vinder?
Brian Nielsen, Agrovi afslører resultatet af afgrødekonkurrencen 2016. Det kneb med at holde vejret…så hvad er udsigten for 2017?

Er det lettere i Letland?
Hør Anders Zeltagrauds fortælle om hvordan man kommer fra 70 ha. planteavl på Sydsjælland til 2.200 ha. på markplanen i Letland.

Tilmelding

Ingen ledige pladser

Tilmelding sker efter først-til-mølle til tlf. 4822 5200 eller herunder. Frist for tilmelding den 27. januar kl. 12.00