Få hjælp til hjælpepakkerne

Hjælpepakkerne er igen åbne for alle virksomheder, uanset om de er omfattet af restriktioner eller ej.

Perioden, der kan søges kompensation for, er 1. december 2021 – 28. februar 2022. Det gælder for omsætningstab og faste omkostninger.

Har du tidligere ansøgt om kompensationer vil Erhvervsstyrelsen sende dig meddelelse om slutafregninger direkte til din e-boks. Bemærk, at der i visse tilfælde kan komme krav om revisorerklæring i slutafregning på alle hjælpepakker. 

Er du tvivl om, hvilke hjælpepakker, der gælder dig og hvilken dokumentation, der kræves for at søge, så se nærmere på nedenstående oversigt eller kontakt os allerede i dag.

SE KOMPENSATIONSORDNINGER her

 • Faste omkostninger

  Der er åbnet op for kompensation for faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022. 

  For at kunne søge den, skal man bl.a. have:

  • Omsætningsnedgang på min. 30 %, som skyldes Covid-19
  • Faste omkostninger for min. 4.000 kr. pr. måned
  • Der kræves revisorerklæring til denne

  Der kan vælges mellem følgende kompensationsperioder:

  • Fra og med den 1. december 2021 til og med den 31. december 2021

  • Fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 31. januar 2022

  • Fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 28. februar
   2022

  • Fra og med den 1. januar 2022 til og med den 28. februar 2022

  Man skal dokumentere at omsætningsnedgangen skyldes Covid-19.

  Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022

 • Stedbundne faste omkostninger

  Der er åbnet op for kompensation for stedbundne faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022.

  Alle virksomheder kan søge om kompensation til virksomhedens stedbundne faste omkostninger (maksimalt 150.000 kr. per måned), hvis den taber omsætning som følge af Covid-19.

  Du kan søge om kompensation for stedbundne faste omkostninger, hvis din virksomhed:

  • er registreret i CVR-registeret senest den 7. december 2021
  • har stedbundne faste omkostninger for minimum 4.000 kroner pr. måned
  • har haft omsætning i en periode på minimum én måned forud for den periode, hvor virksomheden søger om kompensation
  • har haft en omsætningsnedgang på minimum 30 %

  Du kan ansøge om 50 % af virksomhedens afholdte stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt 150.000 kr. per måned per virksomhed eller per p-enhed.

  Du skal ikke bruge revisorerklæring.

  Ansøgningsfristen er 31. marts 2022.

 • Tabt omsætning

  Erhvervsstyrelsen har åbnet op for kompensation for tabt omsætning i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022. 

  Kompensationsordningen er rettet mod alle virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 30 % som følge af Covid-19.

  For at modtage kompensation skal du:

  • have omsætningstab på mindst 30 %
  • have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kr. om måneden
  • have registreret din virksomhed senest den 7. december 2021
  • højst have 25 ansatte opgjort i hele årsværk
  • være registreret som reel ejer og eje mindst 25 % af virksomheden
  • selv arbejde i virksomheden
  • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2021 eller i 2022

   Ansøgningsfristen er 31. marts 2022.  

  • Slutafregning

   Fristen for indberetning til slutafregning for selvstændige, lønkompensation, faste omkostninger og faste omkostninger light bliver den 30. september 2022. Fristen gælder for alle ikke-slutafregnede kompensationsperioder.

   Har du tidligere ansøgt om kompensationer vil Erhvervsstyrelsen sende dig meddelelse om slutafregninger direkte til din e-boks. Bemærk, at der i visse tilfælde kan komme krav om revisorerklæring i slutafregning på alle hjælpepakker. 

   Der sendes individuelle meddelelser om frist for hver enkelt ansøgt hjælpepakke. 

  Vil du vide mere?

  Ksenia Østergaard

  Økonomi-& skattekonsulent 88705800 40478153 kos@agrovi.dk
  ksenia Østergaard
  Økonomi-& skattekonsulent
  88705800
  40478153
  kos@agrovi.dk

  få hjælp til hjælpepakkerne

  hjælpepakkerne er igen åbne for alle virksomheder, uanset om de er omfattet af restriktioner eller ej.

  perioden, der kan søges kompensation for, er 1. december 2021 – 28. februar 2022. det gælder for omsætningstab og faste omkostninger.

  har du tidligere ansøgt om kompensationer vil erhvervsstyrelsen sende dig meddelelse om slutafregninger direkte til din e-boks. bemærk, at der i visse tilfælde kan komme krav om revisorerklæring i slutafregning på alle hjælpepakker. 

  er du tvivl om, hvilke hjælpepakker, der gælder dig og hvilken dokumentation, der kræves for at søge, så se nærmere på nedenstående oversigt eller kontakt os allerede i dag.

  se kompensationsordninger her

  • faste omkostninger

   der er åbnet op for kompensation for faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022. 

   for at kunne søge den, skal man bl.a. have:

   • omsætningsnedgang på min. 30 %, som skyldes covid-19
   • faste omkostninger for min. 4.000 kr. pr. måned
   • der kræves revisorerklæring til denne

   der kan vælges mellem følgende kompensationsperioder:

   • fra og med den 1. december 2021 til og med den 31. december 2021

   • fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 31. januar 2022

   • fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 28. februar
    2022

   • fra og med den 1. januar 2022 til og med den 28. februar 2022

   man skal dokumentere at omsætningsnedgangen skyldes covid-19.

   ansøgningsfristen er den 31. marts 2022

  • stedbundne faste omkostninger

   der er åbnet op for kompensation for stedbundne faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022.

   alle virksomheder kan søge om kompensation til virksomhedens stedbundne faste omkostninger (maksimalt 150.000 kr. per måned), hvis den taber omsætning som følge af covid-19.

   du kan søge om kompensation for stedbundne faste omkostninger, hvis din virksomhed:

   • er registreret i cvr-registeret senest den 7. december 2021
   • har stedbundne faste omkostninger for minimum 4.000 kroner pr. måned
   • har haft omsætning i en periode på minimum én måned forud for den periode, hvor virksomheden søger om kompensation
   • har haft en omsætningsnedgang på minimum 30 %

   du kan ansøge om 50 % af virksomhedens afholdte stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt 150.000 kr. per måned per virksomhed eller per p-enhed.

   du skal ikke bruge revisorerklæring.

   ansøgningsfristen er 31. marts 2022.

  • tabt omsætning

   erhvervsstyrelsen har åbnet op for kompensation for tabt omsætning i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022. 

   kompensationsordningen er rettet mod alle virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19.

   for at modtage kompensation skal du:

   • have omsætningstab på mindst 30 %
   • have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kr. om måneden
   • have registreret din virksomhed senest den 7. december 2021
   • højst have 25 ansatte opgjort i hele årsværk
   • være registreret som reel ejer og eje mindst 25 % af virksomheden
   • selv arbejde i virksomheden
   • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2021 eller i 2022

    ansøgningsfristen er 31. marts 2022.  

   • slutafregning

    fristen for indberetning til slutafregning for selvstændige, lønkompensation, faste omkostninger og faste omkostninger light bliver den 30. september 2022. fristen gælder for alle ikke-slutafregnede kompensationsperioder.

    har du tidligere ansøgt om kompensationer vil erhvervsstyrelsen sende dig meddelelse om slutafregninger direkte til din e-boks. bemærk, at der i visse tilfælde kan komme krav om revisorerklæring i slutafregning på alle hjælpepakker. 

    der sendes individuelle meddelelser om frist for hver enkelt ansøgt hjælpepakke. 

   vil du vide mere?

   [contact-person contact_id="7898"]

   [contact-person contact_id="5965"]


   https://www.agrovi.dk/contact/ksenia-oestergaard/

   Jesper Jensen

   Økonomi og ES-konsulent Skat, dagpenge, efterløn, pension 29421819 jej@agrovi.dk
   jesper jensen
   Økonomi og es-konsulent
   29421819

   jej@agrovi.dk
   skat, dagpenge, efterløn, pension

   få hjælp til hjælpepakkerne

   hjælpepakkerne er igen åbne for alle virksomheder, uanset om de er omfattet af restriktioner eller ej.

   perioden, der kan søges kompensation for, er 1. december 2021 – 28. februar 2022. det gælder for omsætningstab og faste omkostninger.

   har du tidligere ansøgt om kompensationer vil erhvervsstyrelsen sende dig meddelelse om slutafregninger direkte til din e-boks. bemærk, at der i visse tilfælde kan komme krav om revisorerklæring i slutafregning på alle hjælpepakker. 

   er du tvivl om, hvilke hjælpepakker, der gælder dig og hvilken dokumentation, der kræves for at søge, så se nærmere på nedenstående oversigt eller kontakt os allerede i dag.

   se kompensationsordninger her

   • faste omkostninger

    der er åbnet op for kompensation for faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022. 

    for at kunne søge den, skal man bl.a. have:

    • omsætningsnedgang på min. 30 %, som skyldes covid-19
    • faste omkostninger for min. 4.000 kr. pr. måned
    • der kræves revisorerklæring til denne

    der kan vælges mellem følgende kompensationsperioder:

    • fra og med den 1. december 2021 til og med den 31. december 2021

    • fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 31. januar 2022

    • fra og med den 1., 10. eller 19. december 2021 til og med den 28. februar
     2022

    • fra og med den 1. januar 2022 til og med den 28. februar 2022

    man skal dokumentere at omsætningsnedgangen skyldes covid-19.

    ansøgningsfristen er den 31. marts 2022

   • stedbundne faste omkostninger

    der er åbnet op for kompensation for stedbundne faste omkostninger i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022.

    alle virksomheder kan søge om kompensation til virksomhedens stedbundne faste omkostninger (maksimalt 150.000 kr. per måned), hvis den taber omsætning som følge af covid-19.

    du kan søge om kompensation for stedbundne faste omkostninger, hvis din virksomhed:

    • er registreret i cvr-registeret senest den 7. december 2021
    • har stedbundne faste omkostninger for minimum 4.000 kroner pr. måned
    • har haft omsætning i en periode på minimum én måned forud for den periode, hvor virksomheden søger om kompensation
    • har haft en omsætningsnedgang på minimum 30 %

    du kan ansøge om 50 % af virksomhedens afholdte stedbundne faste omkostninger, dog maksimalt 150.000 kr. per måned per virksomhed eller per p-enhed.

    du skal ikke bruge revisorerklæring.

    ansøgningsfristen er 31. marts 2022.

   • tabt omsætning

    erhvervsstyrelsen har åbnet op for kompensation for tabt omsætning i perioden fra 1. december 2021 – 28. februar 2022. 

    kompensationsordningen er rettet mod alle virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19.

    for at modtage kompensation skal du:

    • have omsætningstab på mindst 30 %
    • have haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kr. om måneden
    • have registreret din virksomhed senest den 7. december 2021
    • højst have 25 ansatte opgjort i hele årsværk
    • være registreret som reel ejer og eje mindst 25 % af virksomheden
    • selv arbejde i virksomheden
    • have en personlig indkomst på under 800.000 kr. i 2021 eller i 2022

     ansøgningsfristen er 31. marts 2022.  

    • slutafregning

     fristen for indberetning til slutafregning for selvstændige, lønkompensation, faste omkostninger og faste omkostninger light bliver den 30. september 2022. fristen gælder for alle ikke-slutafregnede kompensationsperioder.

     har du tidligere ansøgt om kompensationer vil erhvervsstyrelsen sende dig meddelelse om slutafregninger direkte til din e-boks. bemærk, at der i visse tilfælde kan komme krav om revisorerklæring i slutafregning på alle hjælpepakker. 

     der sendes individuelle meddelelser om frist for hver enkelt ansøgt hjælpepakke. 

    vil du vide mere?

    [contact-person contact_id="7898"]

    [contact-person contact_id="5965"]


    https://www.agrovi.dk/contact/jesper-jensen/

    06
    juli
    BNBO informationsmøde
    Nordsjællands Landboforening inviterer til virtuelt lodsejermøde onsdag den  6 juli kl. 8.30 – 9.30 Formålet med mødet er at forberede…
    08
    september
    R2 Rottekursus (Ringsted)
    RINGSTED Få en autorisation til selv at udføre rottebekæmpelse på din erhvervsejendom. Alt, hvad du behøver gøre, er at gennemføre…
    21
    september
    Jeg en gård mig købe vil – Hillerød
    Interessen for at flytte på landet er stor. Det at bo på en landbrugsejendom rummer også mange gode fordele. Fred,…
    27
    september
    Fra tanke til salg – Ringsted
    Hvis du har besluttet at sælge din landbrugsejendom, er der mange forskellige økonomiske, juridiske, salgsmæssige og personlige overvejelser, du skal…
    10
    oktober
    Fra tanke til salg – Hillerød
    Hvis du har besluttet at sælge din landbrugsejendom, er der mange forskellige økonomiske, juridiske, salgsmæssige og personlige overvejelser, du skal…

    AGROVI NORD

    KONTORADRESSE:
    Industrivænget 22
    3400 Hillerød

    T: 48 22 52 00

    AGROVI MIDT

    KONTORADRESSE:
    Balstrupvej 90
    4100 Ringsted

    T: 48 22 52 00

    AGROVI VEST

    KONTORADRESSE:
    Tuse Næs Vej 7
    4300 Holbæk

    T: 48 22 52 00

    AGROVI SYD

    KONTORADRESSE:
    Hollandiavej 4
    4840 Nr. Alslev

    T: 48 22 52 00


    Shopping cart
    Der er ingen produkter i kurven!
    Fortsæt med at handle
    0