fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

ØKO Hotspot – fokus på gødning i den økologiske planteproduktion

Danske forbrugere sætter stor pris på økologiske varer. Den øgede efterspørgsel af økologiske produkter får flere og flere danske landmænd til at omlægge for at få andel i det voksende marked. Men omlægning til økologi er ikke uden udfordringer.

”En af de store udfordringer i økologisk landbrug er at holde en tilstrækkelig næringsstoftildelingen til afgrøderne, så der sikres maksimalt udbytte uden, at det går ud over kvaliteten. Særligt kvælstoftildeling til økologisk maltbyg kan være en svær kunst at ramme med de organiske gødninger, så der opnås den bedste kvalitet” siger planteavlskonsulent hos Agrovi, Camilla Beck Nielsen.

Daka Danmark har udviklet et nyt værktøj som bringer næringsstofferne rundt i sædskiftet i form af gødningsserien Øgro. Dette kan muliggøre introduktionen af flere afgrøder i den økologiske dyrkning.

”Gødningen er særlig interessant for østdanske, økologiske planteavlere. Især på Sjælland er der nemlig fosformangel mange steder” oplyser Planteavlskonsulent, Henrik Fredsgaard Larsen, planteavlskonsulent hos Agrovi.

Cirkulær økonomi, når det er bedst.

Daka udvinder biodiesel af fedt fra døde dyr og slagterirester og det er sidestrømme fra denne proces, der oparbejdes til Øgro-gødningssortimentet. Med Øgro-gødningssortimentet genindvinder og flytter vi næringsstoffer tilbage til jorden. Dermed bidrager vi til en bæredygtig landbrugsproduktion ved at øge jordens frugtbarhed med brug af færre ressourcer” siger Peter Dammegaard som er Øgro Market Manager. ”Det er selvfølgelig økonomisk hensigtsmæssigt at finde anvendelse for alle rest- og biprodukter af den animalske produktion, men det handler også om at minimere klimabelastningen og bidrage til en mindre CO2-udledning ved at udnytte restprodukterne i stedet for at sende dem til forbrænding. Det er cirkulær økonomi, når det er bedst” fortsætter han.

Daka Denmark, har årtiers erfaring med behandling og recirkulering af animalske biprodukter, veterinær sikkerhed og sporbarhed. Samtidig opfylder Øgro en lang række miljøkrav, som har gjort den berettiget til mærkning med »EU-blomsten”. EU-blomsten svarer til det danske Svanemærke og godkendt til brug i økologisk jordbrugsproduktion.

Oplev forsøgsparcellerne

Tidligere undersøgelser viser at Øgro giver signifikante merudbytter tildelt i vårbyg og havre med værdital pa 89 i forhold til svinegylle.

I øjeblikket løber et demonstration forsøg i et samarbejde imellem Agrovi og Daka, som har etableret en række forsøgsparceller hos landbruger Aage Lohmann ved Snertinge på Vestsjælland. Forsøget skal give viden og praktiske erfaringer med Øgro produkternes anvendelsesmuligheder i det økologiske sædskifte og give mere evidens til produktets virkning på kvalitet, sikre høstudbytter og anvendelse i praksis.

Den 14. juni afholdes ØKO Hotspot på forsøgslokationen hvor det bliver muligt ved selvsyn at vurdere virkningen af Øgro i en række vårbygparceller med forskellig næringsstoftildeling sammenlignet med parceller tildelt svinegylle. Alle er velkomne siger Planteavlskonsulent, Henrik Fredsgaard Larsen, som vil være til stede ved mødet.

Du kan læse mere pa øgro.dk

Tid: Onsdag den 14. juni kl. 16.30

Vært: Aage Lohmann

Adresse: Skippingevej 31, 4460 Snertinge