fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Åben pulje nu: Få tilskud til rydning og hegn i visse Natura 2000 områder

Lige nu kan du søge tilskud til forskellige typer af naturplejeprojekter beliggende i “Særligt udpegede Natura 2000-områder” og der kan opnås et tilskud på op til 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger. Så har du behov for rydning og/ eller hegning i sådan et område til afgræsning ? Ja så er det med at slå til nu!

Det drejer sig om projekttyperne:

  • Rydning af tilgroede arealer
  • Forberedelse til afgræsning

Kriterier for tilskud

Tilskudspuljen er åben i perioden 2. august til 17. september 2019. Og det er muligt at ansøge uanset hvilken dyretype, der eventuelt skal gå på arealerne.

For at kunne opnå tilskud til et projekt, skal mindst 50 % af projektområdet ligge indenfor de såkaldte særligt udpegede Natura 2000-områder. Regler for prioritering af projekterne betyder dog, at det i visse tilfælde skal være mindst 75 % af projektområdet, der er særligt udpeget.

De særligt udpegede Natura 2000-områder er de dele af Natura 2000-områderne, hvor myndighederne har vurderet, at der er størst behov for en naturplejeindsats i form af enten rydning eller forberedelse til afgræsning. Der er i den forbindelse typisk tale om overdrevsarealer og arealer langs åløb samt kystnære områder.

Afgræsning relevant for landbruget uafhængig af dyretype

Ordningen omkring tilskud til forberedelse af afgræsning er nok den mest interessante for landbruget. Her kan der opnås tilskud til blandt andet hegning, vand- og elforsyning, samt fangfold.

Tilskudsbeløb – få op til 100% tilskud

Lige som i 2016 og 2017 beregnes tilskud på baggrund af standardomkostninger, som er fastsat af Landbrugsstyrelsen. Eksempelvis er standardomkostning for 1- og 2-trådet hegn på 19 kr./m, mens standardomkostning for 3- og 4-trådet hegn, samt nethegn er på 28 kr./m.

Så kan man bruge en af disse hegnstyper vil der være et 100 % tilskud at hente hjem ved at ansøge om tilskud gennem puljen. Hvis den ønskede hegnsløsning er dyrere end standardomkostningerne nævnt ovenfor, må man selv betale den andel af hegningsomkostingerne, der går ud over standardbeløbet.

Agrovi kan hjælpe dig med ansøgningen

Få yderligere oplysninger om ordningerne og eventuel assistance til at få indsendt din ansøgning i tide ved at kontakte projektkonsulent Henrik Kruse på 4822 5257 eller kødkvægkonsulent Niels Chr. Tramm på 24858488.