Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Mulighed for ammoniakludning af halm kan blive aktuel i år

I de kommuner, hvor det under høsten er særlig fugtigt vejr, er der en undtagelse fra forbuddet mod at bruge ammoniak til ludning af halm. Det kan blive aktuelt i en række kommuner allerede fra og med uge 34, det viser  optællingen af nedbørsdøgn fra DMI. Når antallet overstiger 14 døgn må man ammoniakbehandle halmen, for at sikre bedre foderkvalitet og dermed mindske risikoen for at halmen går tabt pga. mug og skimmel under ringe tørringsforhold.

Reglerne for ammoniakbehandling (ludning) af halm:

I særligt våde høstår, er der mulighed for, at undtagelsen fra det generelle forbud mod at ammoniakbehandle halm, træder i kraft. Undtagelsen træder automatisk i kraft, når antallet af nedbørsdøgn er over 14 i en 3-ugers periode. Det er således ikke noget, den enkelte landmand selv hverken kan eller skal søge om. Undtagelsen kan i år tidligst træde i kraft 20. august og senest 15. september, når DMI har optalt nedbørsdøgn.

Nedbøren opgøres i disse perioder

Den første 3-ugers periode er fra uge 31- 33. Det vil sige, at vi tidligst kan få undtagelsen i begyndelsen af uge 34, når DMI har opgjort antal nedbørsdøgn. I år er det tirsdag den 20. august. Næste 3 ugers periode er uge 32-34. Sidste 3-ugers periode er uge 35-37. Det betyder, at hvis vi ikke har fået dispensation inden 15. september, så får vi det ikke.

Opgørelser foretages på kommuneniveau

Et nedbørsdøgn er defineret som et døgn med mindst 0,1 mm nedbør. Som noget nyt, bliver opgørelserne nu lavet på kommuneniveau. Det er et stort fremskridt, da nedbørsmængder og -døgn, kan være meget forskellige inden for en region.

Restriktioner for placering af stakkene

Det er også nyt, at der nu er restriktioner på, hvor man må placere stakkene, idet ludning af halm ikke må foretages i eller nærmere end 300 m fra kategori 1- og 2- natur.

Følg situationen her

Miljøstyrelsens hjemmeside, kan du hele tiden se, hvordan situationen er for din kommune. Her findes den seneste opgørelse over antal nedbørsdøgn samt tidligere opgørelser. I opgørelsen fremgår også, om dispensationen er udløst. Du kan også kontakte kødkvægskonsulent Niels Christian Tramm på tlf. 24858488.