fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Modernisering af kvægstalde 2018

Fra d. 16. august til d. 13. december, kan du søge om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren. Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

 

Der er afsat i alt 110 mio. kr. til ordningen i 2018 og der kan søges om tilskud indenfor følgende indsatsområder:

  • Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  • Etablering af stald til malkekøer
  • Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr
  • Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  • Totalrenovering af stald til malkekøer
  • Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

Tilskud gennem ordningen beregnes på baggrund af standardomkostninger. Det vil sige, at der i vejledningen til ordningen er fastsat priser på alle tilskudsberettigede investeringer. Du kan opnå et samlet tilskud på 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i projektet.

Minimumsinvesteringen er på 200.000-300.000 kr. afhængig af indsatsområde, og der kan maksimalt beregnes tilskud på grundlag af 25 mio. kr.

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller kontakte projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussenhkr@agrovi.dk eller tlf.: 48225257