Modernisering af kvægstalde 2018

Fra d. 16. august til d. 13. december, kan du søge om tilskud til modernisering på bedrifter inden for kvægsektoren. Formålet med tilskud til nybygnings-, tilbygnings- og renoveringsprojekter under ordningen modernisering af kvægstalde er at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

 

Der er afsat i alt 110 mio. kr. til ordningen i 2018 og der kan søges om tilskud indenfor følgende indsatsområder:

  • Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  • Etablering af stald til malkekøer
  • Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr
  • Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  • Totalrenovering af stald til malkekøer
  • Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller til opdræt af kalve/ungdyr

Tilskud gennem ordningen beregnes på baggrund af standardomkostninger. Det vil sige, at der i vejledningen til ordningen er fastsat priser på alle tilskudsberettigede investeringer. Du kan opnå et samlet tilskud på 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i projektet.

Minimumsinvesteringen er på 200.000-300.000 kr. afhængig af indsatsområde, og der kan maksimalt beregnes tilskud på grundlag af 25 mio. kr.

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller kontakte projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussenhkr@agrovi.dk eller tlf.: 48225257