fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Minivådområder 2019

Frem til 30. april 2019 kan du søge tilskud til etablering af minivådområder med henblik på fjernelse af kvælstof fra drænvand. Der kan opnås tilskud til etableringen, og du kan få gratis rådgivning om mulighederne hos oplandskonsulenterne. Det er kun indenfor særligt udpegede områder, at det er muligt at få tilskud til minivådområder, så kontakt oplandskonsulenterne for at høre nærmere.

Ordningen hører under Landbrugsstyrelsen.