fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Miljøteknologipuljer på i alt 200 mio. kr. ventes at åbne i marts 2015

Tre miljøteknologiordninger under Landdistriktsprogrammet ventes at åbne i marts 2015. Ordningerne retter sig mod etablering af løsdrift i farestalde (50 mio. kr.), reduktion af miljø- og klimapåvirkning fra gartnerier og fjerkræsektoren (50 mio. kr.) og modernisering af kvægsektoren (100 mio. kr.). Kontakt projektkonsulent Henrik Kruse for nærmere oplysning.