fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Miljøteknologi 2018

Fra 3. august til 2. oktober 2018 kan du søge om tilskud til en række miljøteknologier inden for sektorerne æg, og fjerkræ, gartneri og planteavl. Formålet med tilskuddet er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion.

 

Der er afsat i alt 112 mio. kr. til ordningen i 2018 og der kan søges om tilskud indenfor følgende fire indsatsområder:

  • Æg & Fjerkræ (konventionel og økologisk): Reduktion af ammoniakudledning og Reduktion af energiforbrug
  • Gartneri: Reduktion af energiforbrug, Reduktion af næringsstofforbrug og Reduktion af pesticidforbrug
  • Planteavl (konventionel): Reduktion af pesticidforbruget
  • Planteavl (økologisk): Reduktion af næringsstofforbruget

Bemærk at der kun kan søges tilskud til teknologier nævnt i ordningens teknologiliste. Du kan se listen her: Bilag 1 – teknologiliste

Der kan opnås et tilskud på 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter. Minimumsinvesteringen er på 100.000-300.000 kr. afhængig af indsatsområde, og der kan maksimalt beregnes tilskud på grundlag af 5 mio. kr.

Ansøgningen skal vedlægges to sammenlignelige og uafhængige tilbud på investeringen.

Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller kontakte projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussenhkr@agrovi.dk eller tlf.: 48225257