fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Landmænd søges!

Har du § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord?

Bachelorstuderende og deltidsansat ved Agrovi Videncenter Kristina Cederborg søger landmænd, som vil medvirke i en konsekvensanalyse af Naturbeskyttelseslovens § 3 registrerede naturtyper på landbrugsjord.

Konsekvensanalysen indgår i den afsluttende bacheloropgave på Kristinas studie. Opgaven skal belyse og afdække hvilke konsekvenser naturtyperne/registreringerne har på bedriftens regnskab, økonomi og fremtidsudsigter.

Det åbne land og landmanden som naturforvalter

I Miljø- og fødevareministeriets aftale om naturpakken fra maj 2016 lægges der op til, at der skal gøres en indsats i det åbne land for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet. Det sker bl.a. ved at sikre flere og bedre levesteder, skabe sammenhæng og iværksætte indsatser for konkrete arter. Samtid skal det gøres nemmere for landmænd at lave naturpleje. Indsatser vil blive støttet af tilskudsordninger, undervisning mv.  (Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet / Aftale om Naturpakke 3).

Landmanden som naturforvalter, på naturens præmisser, er et ønske mange landmænd formentlig kan støtte op omkring. For hos hvem kan ønsket, om at naturen har de bedst mulige vilkår, være højere end de mennesker hvis daglige levebrød er derude?

Hvad står i vejen?

På den anden side oplever nogle landmænd også, at deres frivillige indsatser kan spænde ben for deres virksomheds fremtidige udvikling, f.eks. i form af § 3 udpegninger.  Kan disse erfaringer og frygten for yderligere restriktioner eller negative konsekvenser påvirke graden af frivillige indsatser i naturplejen?

Det skal denne konsekvensanalyse sammen med en teoretisk rapport belyse og forsøge at give svar på.  Der vil i rapporten bl.a. være fokus på:

  • Hvordan en §3 registrering kan påvirke virksomhedens omsætning, dækningsbidrag mv.?
  • Hvordan en §3 registrering  påvirker salgsværdien på en produktionsejendom?
  • Om en §3 registrering har indflydelse på udvidelse af bedriften?
  • Om en §3 registrering vil have indflydelse i en belåningssituation?
  • Arealets værdi, landbrugs- kontra naturjord?

Interesseret?

For at kunne udføre projektet søges herved landmænd og lodsejere, som står med denne problematik og som har mulighed for at deltage i en spørgeskema undersøgelse samt interviews. Er du interesseret, så kontakt Kristina Cederborg pr. mail krc@agrovi.dk eller pr. tlf. 2168 7929 senest 31. december 2016.