Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Landmænd kan også have brug for nødpasning af børn

Børne- og undervisningsministeriet har henvendt sig til alle kommuner med en skrivelse om kriterierne for nødpasning.

Et af kriterierne for nødpasning, som er beskrevet i henvendelsen er:  “0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder”.

Hvordan sidste sætning vedr. afsøgning af andre muligheder er blevet tolket er nu spørgsmålet, og der kan blive behov for lokal interessevaretagelse. Oplever du udfordringer i forhold til nødpasning kontakt da formand for Nordsjællands Landboforening  på tlf. 24434241 eller foreningssekretær Helena Sørensen på tlf. 29406525.