fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Krydsoverensstemmelse på beskæring

Reglerne for krydsoverensstemmelse er i år blevet revideret og gjort mere simpel. Det betyder at 21 krav er taget ud og 1 nyt krav er kommet til.
Det nye er:
Forbud mod beskæring af buskads og træer på arealer i markblok fra 15. marts til 31. juli. Kravet indføres af hensyn til ynglende fugle.
Læhegn og andre bevoksninger som ikke er beliggende i markblok, er ikke omfattet af kravet. Det samme gælder læhegn, som er rodfæstet udenfor markblok, men hvor grene eksempelvis går ind over det dyrkede areal. Kontakt planteavlskonsulenterne i Agrovi for mere viden om krydsoverensstemmelse.

Billede-2-til-artikel-2-Hegn-skal-trimmesweb