fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød
kom godt i gang med kødkvæg

Kursus for nystartede og kommende kødkvæg producenter. Kurset strækker sig over 3 aftener, med start 20. februar og derefter 6. og 20. marts.

Program

 1. februar 2019 kl. 17 – 20.30
 • Avl
  • Valg af race
  • Skal der indkøbes stambogsførte dyr?
  • Inseminering eller egen tyr?
 • Valg af produktionsform
  • Regler for slagtepræmie
  • Skal overskudskvier fodres intensiv eller ekstensiv
  • Intensivt fodrede ungtyre eller stude
  • Forårs eller efterårs kælvninger
  • Naturpleje og mulighed for tilskud
  • Helårsgræsning
  • Afgræsning af sædskiftegræs (mest relevant ved økologisk drift)
 • Fodring
  • Fodring af malkende og golde køer, fodermidler og eksempler på foderplaner.
  • Fodring af intensivt fodrede kvier og ungtyre, fodermidler og eksempler på foderplaner.
  • Fodring af ekstensivt fodrede kvier og stude, fodermidler og eksempler på foderplaner.
 1. marts 2019 kl. 17 – 20.30
 • Lovgivning
  • Anmeldelse af ændret dyrehold eller evt. ny miljøgodkendelse v/ miljøkonsulent Mette Gold, Agrovi.
  • Regler for læskure v/ miljøkonsulent Mette Gold, Agrovi
  • Lovpligtig enkeltdyrs registrering i CHR
  • Tilmelding til gødningsregister og gødningsregnskab
 • Salg af slagtedyr
  • Kvalitetskrav til slagtedyr herunder klassificering for form og fedme
  • Salg til slagteri og fælles afsætningskoncepter
  • Salg til private i ½, ¼ og 1/8 dele
  • Gårdbutik og internet salg
 • Produktion af wrap og hø
  • Af overskudsgræs på agerjord
  • Fra vedvarende græsarealer (evt. med tilskud)
  • Efterslæt på frøgræsmarker.
 • Økonomi
  • Hvilket dækningsbidrag kan der forventes i ammekvægholdet.
  • 5 eksempler fra praksis på at ammekøer i kombination med naturpleje kan være rentabel.

 

 1. marts kl. 17 – 20.30

Besætningsbesøg hos Knud Erik Niels, Pårupvej 107, 3230 Græsted. Besætningen er et godt eksempel på at også i små besætninger kan produktionen sættes i system og optimeres. Knud Erik fortæller hvordan han gør herunder bl.a. fodring, inseminering og grovfoderproduktion.

Fakta om kurset

Undervisningsdage: 20. februar, 6. og 20. marts 2019

Tidspunkt: kl. 17 – 20.30

Sted: 

 1. februar og 6. marts: Agrovi, Nordsjællands Landboforening, Industrivænget 22, 3400 Hillerød
 2. marts: Knud Erik Nielsen, Pårupvej 107, 3230 Græsted

Pris: 750 kr. / pr. pers. (400 kr./pers. ved efterfølgende tilmeldinger fra samme husstand). Prisen er ekskl. moms.

Tilmelding: På nedenestående formular eller på 4822 5200 eller direkte til Niels Chr. Tramm på 2485 8488 eller nct@agrovi.dk

Tilmeldingsfrist: 17. februar 2019

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kødkvægskonsulent Niels Chr. Tramm på 24858488  eller nct@agrovi.dk

Kom godt i gang med kødkvæg 2019

 • Angiv antal deltagere, som du tilmelder.