Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Investering i miljøteknologi – søg tilskud inden 5. december

Under Miljøteknologiordningen, kan du søge om tilskud til investeringen i miljøteknologier indenfor sektorerne Kvæg og Gartneri. Der kan opnås tilskud til investeringer indenfor nedenstående 6 indsatsområder:

Sektor: Kvæg

1. Reduktion af ammoniakudledning, malkekvæg
2. Reduktion af ammoniakudledning, slagtekalve
3. Reduktion af energiforbruget

Sektor:Gartneri

4. Reduktion af energiforbruget
5. Reduktion af næringsstofforbruget
6. Reduktion af pesticidforbruget

Læs mere her