fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Op imod 50% af landmændene risikerer stadig bøder for brud på ADR-konventionen

Landmænd transporterer stadig diesel eller planteværn på landevejene uden ADR-bevis – også selvom de risikerer bøder på flere tusinde kroner for overtrædelse af ADR-konventionen.

Hvis du transporterer så meget som to dunke dieselolie, benzin, planteværnsmidler eller andet faremærket gods fra gården ud til marken uden lovpligtigt ADR-sikkerhedsbevis, er det faktisk ulovligt. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transportere faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Bødetaksterne er sammensat efter en lang række regler og der gives bøder både til afsendervirksomheden, til chaufføren og i visse tilfælde til modtager virksomheden i henhold til den, eller de forseelser, virksomheden og medarbejderen har gjort sig skyldig i. En bøde vil typisk beløbe sig til 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

Reservedunken der bryder loven
Ifølge ADR konventionen, som omfatter transport af faremærket gods ad almindelig vej skal alle ansatte hos afsendere eller transportører, der medvirker til transport og forsendelse af farligt gods, uddannes og certificeres til at håndtere faremærket gods. Det drejer sig om såvel af- eller pålæsning såvel som selve transporten ligesom der et virksomhedens ansvar, at der foreligger den rigtige, lovpligtige dokumentation i forbindelse med transporten. Der er ingen nedre frigrænse for mængden af farligt gods, der må transporteres erhvervsmæssigt i et registreringspligtigt køretøj og derfor skal der ikke mere end en reservedunk til at man har bragt sig på kant loven.

Morlille skal også have transportbevis
Som privatperson er man fritaget fra ADR-konventionen. Dog er der en øvre grænse for, hvor meget farligt gods du må transportere ad gangen. I Danmark må der maksimalt må medbringes 80 kg farligt gods i bilen hvoraf brandfarlige væsker med flammepunkt under 23° C, for eksempel benzin, må højest udgøre 60 liter pr. transporterende enhed. Men alle arbejdsrelaterede opgaver, som involverer håndtering af faremærkede produkter, kræver et gyldigt kursusbevis. Det gælder også hvis din ægtefælle, som privatperson, hjælper til med at køre ekstra diesel ud til dig i marken.  Når opgaven bliver udført til gavn for virksomheden, regnes som arbejdsrelateret. Derfor vælger de fleste landbrugsvirksomheder at få certificeret både medhjælpere og alle familiemedlemmer, der bidrager til driften.

Kursus sikrer dig i 5 år
Der findes flere udbydere af certificeringskurser på markedet af kortere eller længere varighed.
Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i håndtering og transport af farligt gods ved Sikkerhedsrådgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets- og Miljørådgivning.
Kurset munder ud i en gyldig certificering, som gælder 5 år frem.

Næste kursusrunde løber af stablen i februar 2018.

8. Februar 2018

Formiddag Kl. 8.30 – 12.00

Eftermiddag  Kl. 13.00 – 16.30

Hos Agrovi Hillerød

Industrivænget 22, 3400 Hillerød

 

21. Februar 2018

Formiddag Kl. 8.30 – 12.00

Eftermiddag  Kl. 13.00 – 16.30

Hos Agrovi Ringsted

Balstrupvej 90, 4100 Ringsted

Tilmeld dig hos Susanne Valentin på  8870 5800