fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Hvordan ser økonomien ud efter tørken?

Gør banken til medspiller – start med at skabe dig selv et godt økonomisk overblik

Tørken ramte hårdt og bredt. Generelt er hele landet påvirket – vi ser spænd i udbytterne på mellem 50 – 70 % af normaludbytterne. De nuværende prisstigninger på afgrøderne kompenserer for noget af tabet hos planteavlerne, men giver til gengæld højere omkostninger på foderet – som så rammer husdyrproducenterne.

Hos den enkelte landmand afhænger situationen også meget af tørkens intensitet, jordtyper, så-tidspunkter og afgrødevalg – og der er således stor individuel forskel på, hvor hårdt tørken slår igennem på økonomien. Spørgsmålet er også, om den enkelte landmand har ”buffer” nok til at klare sig igennem situationen. Mange oplever nemlig, at de seneste par års beskedne resultater har medført, at man ikke er så polstret som tidligere.

Efter tørken kan man altså være bragt i en økonomisk mere sårbar situation, hvor det er afgørende, om banken er medspiller eller modspiller. Her er åbenhed og transparens den bedste vej frem – og åbenheden skabes bedst via dialog. Få dig derfor et overblik over, hvilke konsekvenser tørken har haft for din bedrift – og start dialogen med banken hurtigst muligt, især hvis der er behov for yderligere likviditet fremadrettet.

Er du vant til at arbejde med budgetter, så sørg for at få lavet en budgetopfølgning med årets forventede resultat og likviditetsbehov og tag dialogen med banken. Laver du normalt ikke budgetter, så tag fat i din rådgiver, så I sammen kan få dannet et overblik over økonomien, og du bliver klædt på til at tage dialogen med banken.

Et økonomisk overblik kan også medføre den ro, der er nødvendig for at du kan koncentrere dig om det væsentligste arbejde – at optimere din produktion bedst muligt for fremtidige resultater.

Under alle omstændigheder er du også velkommen til at tage kontakt med os i Agrovi, lige nu tilbyder vi gratis ”tørkemøder” med individuelle råd og vejledning, så du hurtigt kommer bedst muligt videre.

Reservér tid til et møde her

Af økonomikonsulent Karsten Bach Fenger, Agrovi