Skip to main content

GARTNERE OG FJERKRÆ

Formålet er at reducere den primære jordbrugsproduktions miljø- og klimabelastning.

Ansøgningsperiode: 19. marts til 19. maj.

Formål:  

Tilskud til investeringer i reduktion af lugtgener og emission af klimagasser og ammoniak fra fjerkræsproduktion, samt investeringer i reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerisektoren. Det fremgår af teknologilisten hvilke elementer, der kan ydes tilskud til.

Pulje: 50 mio. kr.

Tilskudssats: 40 % i tilskud (maks. 2 mio. kr.)

Minimumsinvestering:

300.000 kr., dog 100.000 kr. for projekter vedrørende reduktion af pesticid anvendelsen, LED belysning og ventilation

Betingelse for tilsagn:

  • Primær jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer.
  • To tilbud på alle investeringer over 50.000 kr.

Der prioriteres efter:

  • Størst mulig effekt i forhold til investering (minimumskrav til effekt skal være overholdt)

Vil du vide mere?

Henrik Kruse Rasmussen

Projektkonsulent Rådgivning om tilskudsordninger (projekter), Projektudvikling, Projektstyring, Fundraising, Energipil, Naturplaner og vildtpleje. 48225257 24523886 hkr@agrovi.dk
henrik kruse rasmussen
projektkonsulent
48225257
24523886
hkr@agrovi.dk
rådgivning om tilskudsordninger (projekter), projektudvikling, projektstyring, fundraising, energipil, naturplaner og vildtpleje.

gartnere og fjerkrÆ

formålet er at reducere den primære jordbrugsproduktions miljø- og klimabelastning.

ansøgningsperiode: 19. marts til 19. maj.

formål:  

tilskud til investeringer i reduktion af lugtgener og emission af klimagasser og ammoniak fra fjerkræsproduktion, samt investeringer i reduktion af energi-, næringsstof- eller pesticidforbruget i gartnerisektoren. det fremgår af teknologilisten hvilke elementer, der kan ydes tilskud til.

pulje: 50 mio. kr.

tilskudssats: 40 % i tilskud (maks. 2 mio. kr.)

minimumsinvestering:

300.000 kr., dog 100.000 kr. for projekter vedrørende reduktion af pesticid anvendelsen, led belysning og ventilation

betingelse for tilsagn:

  • primær jordbrugsbedrift med et arbejdskraftbehov på mindst 830 timer.
  • to tilbud på alle investeringer over 50.000 kr.

der prioriteres efter:

  • størst mulig effekt i forhold til investering (minimumskrav til effekt skal være overholdt)

vil du vide mere?

[contact-person contact_id="577"]


https://www.agrovi.dk/contact/henrik-kruse-rasmussen/

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0