fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Fristen for at så efterafgøder er udsat til 30. august

Seges og Landbrug & Fødevarer indsendte i sidste uge en dispensationsansøgning NaturErhvervstyrelsen, hvori der bl.a. blev anmodet om udsættelse af såning af efterafgrøder . Læs mere om dette her

NaturErhvervstyrelsen har i dag meddelt at fristen for såning er udsat til den 30. august. Læs meddelelsen her