fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Formand Herdis Lindegaard Jespersen er helt uventet gået bort

En stolt og glad formand er helt uventet gået bort

Herdis Dam

 

Herdis Lindegaard Jespersen, 62 år og formand for Nordsjællands Landboforening er pludselig død

Herdis Lindegård Jespersen var lørdag den 21. maj 2016 på sin vante cykeltur, men fik et ildebefindende forårsaget af en blodprop i hjertet. Efter overflytning til Rigshospitalet døde hun senere samme dag.

Herdis Lindegaard Jespersen blev formand for Nordsjællands Landboforening i 2006, efter at hun allerede i en periode fra 1990 – 1993 havde været medlem af bestyrelsen. Hun blev den første kvindelige formand for en landboforening, og med sin åbenhed og saglighed markerede hun sig hurtigt som en fremtrædende skikkelse i såvel det politiske som det værdibaserede arbejde for landbrugere og landboere i det nordsjællandske.

Herdis smittende livsglæde var kendt af alle, hun nød at skrive, tale og synge, holdt af sproget og ordenes muligheder og betydning. Hun var altid energisk og optimistisk og samtidig indsigtsfuld på mange områder.

Hun var gift og efterlader sig børn, svigerbørn og børnebørn.

”Vi har mistet en dedikeret og seriøs formand for vores landboforening, og en vigtig kulturbærer for landbrugserhvervet i alle dets facetter”, udtaler Søren Hansen, næstformand i Nordsjællands Landboforening og fortsætter ”Herdis var altid en konstruktiv samarbejdspartner med godt humør, og hun havde blik for såvel det lange perspektiv i foreningens arbejde som detaljerne i enkeltsagerne. Et menneske som altid var god at tale med, og en arbejdende formand i ordets bedste forstand”, siger Søren Hansen. ”Det er et stort tab for os alle, at vi har mistet Herdis, og mine tanker går til de efterladte.

”Herdis var både som formand og som person bevidst om at få det bedste ud af livet for sig selv og for andre”, tilføjer Niels Peter Ravnsborg, direktør i Agrovi. ”Hendes positive indstilling og forståelse for sine omgivelser og deres situation var kendetegnende for hende og vil blive savnet af os alle”.

”Herdis gjorde en mangeårig stærk og engageret indsats for landbruget både i det nordsjællandske og på landsplan”, udtaler Martin Merrild formand for Landbrug og Fødevarer.

Æret være Herdis Lindegaard Jespersens minde.

På bestyrelsens vegne

Søren Hansen

konstitueret formand

soerhans@hotmail.com

Mobil 6178 0364