Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

R2 autorisation, kursus i rottebekæmpelse (Ringsted)

 En R2-autorisationen giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom i kommuner, hvor privat bekæmpelse er tilladt. Agrovi  er autoriseret til at afholde de nye R2-kurser.

 

Download kursusflyeren her

Kursusindhold

På R2 autorisationskurset lægges vægt på praktiske problemer som fx årsag til eventuelt rottetilhold, vurdering af bestandstørrelse og valg af bekæmpelsesmetode. Det overordnede pensum er:

  • Lovgrundlag
  • Rotters biologi og kendetegn
  • Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
  • Vejledning til registrering i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler)

Adgangskrav

For at du kan deltage på kurserne, skal du desuden kunne dokumentere, at du har gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende emner indgår:

1) Lovgivning om kemikalier.

2) Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.

3) Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etikette.

Miljøstyrelsen tolker ovenstående krav således, at kursisten har mere end et perifert kendskab til emnerne. Dette kendskab er fx opnået af personer, der har erhvervet et sprøjtemiddelcertifikat, men også andre uddannelser og kurser kan være adgangsgivende – fx kurser i gasning af skadedyr (spørg hvis du er i tvivl).

Har du brug for et for et forudgående opfølgningskursus vedr. dit sprøjtemiddelcertifikat for at opfylde adgangskravet? Så kan du tjekke om vi har en dato for et opfølgningskursus, der passer dig her

Læs evt. mere om reglerne for R2 autorisation på miljøstyrelsens hjemmeside her

Varighed

Kurset varer 7,5 timer inklusiv eksamen og ½ times frokostpause. Eksamensprøven er skriftlig og skal beståes for at opnå autorisationen. Prøven vil foregå på papir afslutningsvist på kursusdagen.

Ordblinde kan også deltage, men bedes gøre Agrovi opmærksom herpå ved tilmelding, så vi kan sørge for, at der er hjælp til oplæsning af prøven.

Gyldighed

En R2-autoriseret kun må bekæmpe på egen erhvervsejendom, altså en ejendom man selv er tinglyst ejer af. R2-autorisationen er gyldig i højest fem år, og skal fornys via et opfølgningskursus.

Praktisk information

Sprøjtebeviset/sprøjtecertifikatet (eller andet uddannelsesbevis jf. de tre adgangskrav) skal medbringes på kursusdagen, som bevis på at du opfylder adgangskravene. Du kan også medbringe en udskrift fra MAB, hvor der er angivet, om du har et lovligt sprøjtebevis.

Resultatet af prøven (bestået/ikke bestået) fremsendes pr. email senest to hverdage efter kursusdagen forudsat at kursusgebyr er betalt (faktura for kursusdeltagelse fremsendes pr. mail forud for kurset). Forudsat du har bestået eksamen indberetter Agrovi dig samtidig til Miljøstyrelsen, hvorefter du selv skal registrere din autorisation i MAB.

Pris

Prisen for R2 autorisationskurset er 1795 kr ekskl. moms og inkluderer fuld forplejning, undervisning med tilhørende undervisningskompendie og aflæggelse af eksamensprøve på dagen.

Prisen for den efterfølgende registrering af R2-autorisationen i MAB systemet er 230,- kr. som du selv skal betale direkte i forbindelse med registreringen. Er du registreret i MAB systemet i forvejen, kan du se bort fra denne del (det er du typisk, hvis du har andre autorisationer eller sprøjtecertifikat).

Brug for en anden kursusdato?

Ud over dette R2-kursus i Ringsted tilbyder Agrovi også et R2-kursus i Hillerød kl. 8.30-16 torsdag den 16. januar 2020 hos Agrovi Nord, Industrivænget 22, 3400 Hillerød.

Hvis ovenstående datoer ikke passer for dig, kan du fortælle os om din interesse i at være med på et senere tidspunkt. Så kontakter vi dig, så snart når vi er klar eventuelle nye kursusdatoer. Fortæl os om din interesse for senere deltagelse her.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Kontakt vedr. spørgsmål og eventuel mulighed for en plads på kurset

Tina Bjerregaard

Bæredygtigheds- og økonomikonsulent
Agrovi Midt, Agrovi Syd, Ringsted
Bæredygtighed og drifstøkonomi8870580051199291tbj@agrovi.dk