Oldebjerg A/S og Agrovi afholder sammen et kursus om dræning

Kurset henvender sig til landmænd, der vil vide mere om økonomi i dræning, vedligeholdelse af dræn og projektering af nydræning.

Nogle af de ting du kan få svar på ved kurset er:

Hvad betyder dræning for udbyttet?

Er der noget i lovgivningen der skal tages højde for?

Hvordan skal dræn vedligeholdes og hvornår er det bedre at lægge nye dræn?

Hvordan projekteres og nydrænes et areal?

Hvordan kan de eksisterende dræn registreres, så de kan findes når der skal repareres?

Sidst, men ikke mindst, vil vi se mange forskellige typer af dræn og høre om fordele og ulemper ved de forskellige typer.

 

Kurset afholdes på Oldebjerg i Sorø: Industrivej 2, 4180 Sorø.

Mandag d. 23. oktober kl. 13.00 – ca. 17.00.

Deltagelse er gratis og du kan tilmelde dig hos Susanne: tlf. 7020 8075, Mail: suv@agrovi.dk

Der er kun plads til 20 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.

Kursusplanen ser således ud:

13.00 – 13.45                    Afvandingens betydning for dyrkning og udbytte.

Kasper Jacob Jensen, Ph.d. studerende ved Københavns Universitet

 

13.45 – 14.00                    Lovgivning -Vandløbslov, Miljøbeskyttelsesloven, okkerlov, planlov

Lars Klausen, Agrovi

 

14.00 – 14.30                    Vedligeholdelse af dræn, nydræning kontra reparation af eksisterende dræn Kjeld Morel, Grundforbedringskonsulent

14.30 – 14.45                    Kaffe

14.45 – 15.30                    Projektering og udførelse af nydræning. Landmand der har fået nydrænet/ Kjeld Morel

15.30 – 16.00                    Registrering af dræn. Per Andersen, Datalogisk

16.00 – 16.15                    Forskellige typer af dræn. Hvilken type skal der bruges, herunder slidsestørrelse og bevikling? Oldebjerg A/S

16.15 – ca. 17.00               Rundvisning på Oldebjerg, hvor vi ser de forskellige dræntyper.

Afslutning med sandwich øl/vand