Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Lovpligtigt ADR kursus (Ringsted) 22. Januar kl. 8.30-12.00

Transporterer du stadig diesel, planteværn og / eller trykflasker uden certifikat?

En hel del landmænd og chauffører fra andre brancher transporterer stadig eksempelvis diesel, planteværn og /eller trykflasker på landevejene uden certifikat – også selvom de risikerer bøder på flere tusinde kroner for overtrædelse af ADR-konventionen. Hvis du transporterer så meget som to dunke dieselolie, benzin, planteværnsmidler eller andet faremærket gods fra gården ud til marken uden lovpligtigt ADR-sikkerhedsbevis, er det faktisk ulovligt.

 

Hvert år bliver landmænd, medhjælpere og chauffører fra andre brancher taget af politiet i at transportere faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Bødetaksterne er sammensat efter en lang række regler, og der gives bøder både til afsendervirksomheden, til chaufføren og i visse tilfælde til modtagervirksomheden i henhold til den, eller de forseelser, virksomheden og medarbejderen har gjort sig skyldig i.

En bøde vil typisk beløbe sig til 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

ADR i korte træk:

Al transport af diesel/benzin/planteværnsmidler/andet faremærket gods ad vej i erhvervsmæssig sammenhæng uden bevis og lovlig håndtering (transportdokumenter, rigtig emballering og placering af godset) er ulovligt.

Der er ingen nedre frimængde, og derfor kan en enkelt dunk diesel resultere i bøder.

Bødetaksterne er sammensat efter antallet af forseelser, og beløber sig til minimum 2000 kr. til chaufføren og det dobbelte til virksomheden. Typisk lander bøderne på langt mere, fordi der heller ikke er styr på dokumentation og håndtering.

Kursus sikrer dig i 5 år

Agrovi tilbyder et 3,5-timers ADR kap. 1,3 certificeringskursus i håndtering og transport af farligt gods ved Sikkerhedsrådgiver, Vagn Theilgaard fra DME Arbejdsmiljø.

Kurset munder ud i en gyldig certificering, som gælder 5 år frem.

Deltagelse koster 700,- ex. moms og dækker kursus materiale, certifikat og forplejning. Du betaler for kurset i forbindelse med din tilmelding her nedenfor.

Fornyelse af ADR bevis?

Dette kursus er også velegnet, hvis du eventuelt tidligere har taget ADR bevis, og skal have det fornyet (der er ikke en lovmæssig bestemmelse for hvor mange år ADR beviset er gyldigt, blot et krav om opdatering. Dvs. typisk efter 5 år af hensyn lovmæssige opdateringer og ændringer).

Tilmelding

Kurset er fuldtegnet. Er du blandt de tilmeldte vil du modtage en email kort før kurset med praktisk information. Bemærk desuden, at tilmeldingen er bindende efter sidste tilmeldingsfrist.