Kom med Grønne Marker og Stærke Rødder i forsøgsmarken – 22. juni 2018

Fredag den 22. juni 2018

Kl. 10.00-14.00

Hylstrupvej 2,

4143 Fjenneslev

Er Conservation Agriculture løsningen på landbrugets udfordringer med økonomi og dalende jordfrugtbarhed?

Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder skal over fire år undersøge, om dyrkningsmetoden Conservation Agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står overfor.

Fredag d. 22. juni afholder Agrovi, Københavns Universitet formidlingsarrangement i forsøgsmarken. Her kan du opleve forsøgsarealerne og høre forskerholdet præsentere de foreløbige resultater af projektet. Vi får desuden besøg af forskere fra projektet ReMix (RUC) og andre samarbejdspartnere.

Vi ser på afgrødernes udvikling både over og under jorden. Vi ser også på forskellene mellem de tre driftsformer med hensyn til jordstruktur og biodiversitet.

Program:

  • Velkomst og kort intro til projektet
  • Rundtur til forsøgsparcellerne
  • Frokost
  • Præsentation af foreløbige resultater ved Københavns Universitet
  • Opsamling, netværk og spørgsmål.

Deltagelse er gratis. Bemærk: Der er begrænset deltagerantal, så hurtig tilmelding tilrådes. Du kan tilmelde dig på  4822 5200 eller her:

Kom med Grønne Marker og Stærke Rødder i forsøgsmarken