Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Hot Spot – 25. og 26. april samt 3. og 10. maj

– Markvandringer med fokus på specialafgrøder og dyrkningssystemer

Tag din nabo under armen og kom til gratis markvandring, hvor du vil blive opdateret på aktuelle tiltag i marken:
Vi tjekker jordstruktur og planteantal efter forårets etablering, vi ser på opfølgning på ukrudt og vækstreguling i vintersæd samt første ukrudtsbekæmpelse i vårsæd og hestebønner.
Derudover ser vi på opfølgende ukrudts- og svampebekæmpelse i frøgræs og strategi for bekæmpelse af snudebiller, skulpegalmyg og svamp i raps.

Hotspotmøderne afholdes:

 • Onsdag 25. april 9.00 – 10.00 – Aktuelt i konventionelle afgrøder
  På Hørbygaard, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk
 • NB! FLYTTET TIL TORSDAG D. 3.  MAJ 16.00 – 18.00
  – Demonstration af såning med Weaving GD Drill i Consevation Agriculture
  Hos Søren Ilsøe, Hylstrupvej 2, 4143 Fjenneslev

 • Onsdag 25. april 16.00 – 17.00 – Frøgræs og sortsafprøvning
  Hos Per Kristensen, Borupvej 78, 3330 Gørløse
 • Onsdag 25. april 16.00 – 17.00 – Aktuelt i konventionelle afgrøder og omlægning til økologi
  Hos Jens Nielsen, Ydunvej 4, 4241 Vemmelev
 • Torsdag 26. april 15.00 – 16.00 – C.A. med specialafgrøder, bl.a spinat
  Hos Anders Falk Rasmussen, Marrebæk Tværvej 5, 4873 Væggerløse
 • Torsdag 10. maj 15.00 – 16.00 – Pløjefri dyrkning af bl.a. roer
  Hos David Peter Friderichsen, Ryde Kirkevej 1, 4920 Søllested

Deltagelse er gratis og der er ingen tilmelding