ADR – lovpligtigt kursus i transport af farligt gods – Ringsted

Hvis du transporterer så meget som to dunke dieselolie, benzin, planteværnsmidler eller andet faremærket gods fra gården ud til marken uden lovpligtigt ADR-sikkerhedsbevis, er det faktisk ulovligt. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transportere faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Bødetaksterne er sammensat efter en lang række regler og der gives bøder både til afsendervirksomheden, til chaufføren og i visse tilfælde til modtager virksomheden i henhold til den, eller de forseelser, virksomheden og medarbejderen har gjort sig skyldig i. En bøde vil typisk beløbe sig til 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

Ifølge ADR konventionen, som omfatter transport af faremærket gods ad almindelig vej skal alle ansatte eller familiemedlemmer, der medvirker til transport og forsendelse af farligt gods, uddannes  til at håndtere faremærket gods. Det drejer sig om såvel af- eller pålæsning såvel som selve transporten ligesom der et virksomhedens ansvar, at der foreligger den rigtige, lovpligtige dokumentation i forbindelse med transporten. Der er ingen nedre frigrænse for mængden af farligt gods, der må transporteres erhvervsmæssigt i et registreringspligtigt køretøj og derfor skal der ikke mere end en reservedunk til at man i princippet har bragt sig på kant loven.

21. Februar 2018

Kl. 8.30 – 12.00

Hos Agrovi Ringsted

Balstrupvej 90, 4100 Ringsted

Tilmeld dig hos Susanne Valentin på  8870 5800