ADR-kursus i Hillerød 24. oktober

Transporterer du farligt gods ulovligt?
– ADR-Kursus: Håndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet faremærket gods, skal du have et lovpligtigt sikkerheds bevis.
Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transportere faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bøde på 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.
Agrovi tilbyder et 3,5-timers certifi ceringskursus i håndtering og transport af farligt gods ad vej ved Sikkerhedsrådgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets- og Miljørådgivning.
Kurset munder ud i en gyldig certificering, som gælder 5 år frem.

Vi er nu klar med endnu en runde ADR-certificeringskurser i Hillerød, Ringsted og Nørre Alslev i løbet af efteråret 2017.
Næste kursus er:

Tirsdag 24. oktober
Agrovi Hillerød
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Vælg imellem:
Formiddagskursus Kl. 8.30-12.00
eller
Eftermiddagskursus Kl. 13.00-16.30

Du kan tilmelde dig i Hillerød – eller være på forkant med tilmelding til de øvrige kurser i Nr. Alslev og Ringested

Tilmeld dig hos Susanne Valentin på 70208075 eller på agrovi@agrovi.dk