Skip to main content

Den bedste rådgivning til din bedrift

Agrovi Planteavl er din aktive sparringspartner i alle strategiske, økonomiske og dyrkningsmæssige spørgsmål, som vedrører din planteavl.

Vi er interesseret i at du som professionel planteavler skaber et godt resultat på din ejendom. Vi ved at i dag er et godt resultat afhængig af mere end vejret og rettidig omhu. Det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen og hele tiden være velorienteret om de bedste sorter, den nye dyrkningsteknik, den aktuelle lovgivning og ikke mindst markedet, hvis man vil skabe de gode resultater.

Vi rådgiver bredt, men yder særlig ekspertise indenfor pløjefri dyrkning og de regenerative principper

Ydelser vi tilbyder:

 • Dyrkningsplaner
 • Rådgivning om afgrøde rotation, sorter mm.
 • Gødningsplaner
 • Sprøjteplanter
 • Rådgivning om efterafgrøder
 • Rådgivning om companion crops
 • Rådgivning om biostimulanter

Vi klarer også de administrative opgaver for dig, så du får mere tid til din virksomhed.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for sparring i forbindelse med din produktionsplan.

Læs mere om vores forskellige tilbud herunder.

Pløjefri ERFA-grupper

Flere og flere interesserer sig for de bæredygtige dyrkningsformer; pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug. Deres gavnlige effekter dels på jorden, naturen og ikke mindst på bundlinjen i form af mindre diesel-/pesticid forbrug giver mulighed for at imødekomme de stigende krav til øget bæredygtig produktion.

Er du allerede i gang eller ønsker du at komme i gang med pløjefri dyrkning, har du mulighed for at komme med i en ERFA-gruppe, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

Vores planteavlskonsulent Søren Ilsøe, som har mange års erfaring indenfor pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug, er konsulent i vores ERFA-grupper og være med til alle møderne igennem året. Han byder ind med sin praktiske viden og forsøgsresultater fra hele verden.

DET FÅR DU I EN ERFA-GRUPPE

Vi holder 4-5 møder i løbet af året, hvoraf 3-4 af dem bliver holdt i marken samt 1 vintermøde på et af Agrovis kontorer. På vintermødet taler vi om den sæson, vi har været igennem, og der vil være spændende indlæg om højaktuelle emner inden for pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug til at inspirere den fremadrettede praksis.

Møderne i marken bliver holdt hos deltagerne i gruppen på skift. Her er vi typisk i maskinhuset og ser maskinparken, vi er i marken, og vi plejer at enten starte eller slutte af med at ”tage bordet rundt”. Her får hver deltager mulighed for at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med deres dyrkningssystem og, hvilke udfordringer, der har været.

Når man kommer med i en pløjefri ERFA-gruppe får man også få vores månedlige nyhedsbrev ”Spadestikket”, som er Agrovis pløjefrie nyhedsbrev.

Prisen for at deltage i en ERFA-gruppe er 3.500 kr. pr. år.

Har du lyst til at deltage eller høre mere om en pløjefri ERFA-gruppe, er du velkommen til at kontakte vores planteavlskonsulenter David Hans Dresen eller Camilla Holm Jensen, som er tovholdere på grupperne.

david hans dresen
planteavlskonsulent
88705826
51188661
dhd@agrovi.dk

den bedste rådgivning til din bedrift

agrovi planteavl er din aktive sparringspartner i alle strategiske, økonomiske og dyrkningsmæssige spørgsmål, som vedrører din planteavl.

vi er interesseret i at du som professionel planteavler skaber et godt resultat på din ejendom. vi ved at i dag er et godt resultat afhængig af mere end vejret og rettidig omhu. det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen og hele tiden være velorienteret om de bedste sorter, den nye dyrkningsteknik, den aktuelle lovgivning og ikke mindst markedet, hvis man vil skabe de gode resultater.

vi rådgiver bredt, men yder særlig ekspertise indenfor pløjefri dyrkning og de regenerative principper

ydelser vi tilbyder:

 • dyrkningsplaner
 • rådgivning om afgrøde rotation, sorter mm.
 • gødningsplaner
 • sprøjteplanter
 • rådgivning om efterafgrøder
 • rådgivning om companion crops
 • rådgivning om biostimulanter

vi klarer også de administrative opgaver for dig, så du får mere tid til din virksomhed.

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for sparring i forbindelse med din produktionsplan.

læs mere om vores forskellige tilbud herunder.

pløjefri erfa-grupper

flere og flere interesserer sig for de bæredygtige dyrkningsformer; pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug. deres gavnlige effekter dels på jorden, naturen og ikke mindst på bundlinjen i form af mindre diesel-/pesticid forbrug giver mulighed for at imødekomme de stigende krav til øget bæredygtig produktion.

er du allerede i gang eller ønsker du at komme i gang med pløjefri dyrkning, har du mulighed for at komme med i en erfa-gruppe, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

vores planteavlskonsulent søren ilsøe, som har mange års erfaring indenfor pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug, er konsulent i vores erfa-grupper og være med til alle møderne igennem året. han byder ind med sin praktiske viden og forsøgsresultater fra hele verden.

det fÅr du i en erfa-gruppe

vi holder 4-5 møder i løbet af året, hvoraf 3-4 af dem bliver holdt i marken samt 1 vintermøde på et af agrovis kontorer. på vintermødet taler vi om den sæson, vi har været igennem, og der vil være spændende indlæg om højaktuelle emner inden for pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug til at inspirere den fremadrettede praksis.

møderne i marken bliver holdt hos deltagerne i gruppen på skift. her er vi typisk i maskinhuset og ser maskinparken, vi er i marken, og vi plejer at enten starte eller slutte af med at ”tage bordet rundt”. her får hver deltager mulighed for at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med deres dyrkningssystem og, hvilke udfordringer, der har været.

når man kommer med i en pløjefri erfa-gruppe får man også få vores månedlige nyhedsbrev ”spadestikket”, som er agrovis pløjefrie nyhedsbrev.

prisen for at deltage i en erfa-gruppe er 3.500 kr. pr. år.

har du lyst til at deltage eller høre mere om en pløjefri erfa-gruppe, er du velkommen til at kontakte vores planteavlskonsulenter david hans dresen eller camilla holm jensen, som er tovholdere på grupperne.

[contact-person contact_id="6880"]

[contact-person contact_id="2038"]

præcisionslandbrug

det er slet ikke så svært, som det lyder…

faktisk er du efter al sandsynlighed allerede i gang uden at vide det. langt de fleste har nemlig allerede det tekniske udstyr i maskinerne, som autostyring af traktoren og sektionskontrol på sprøjter og gødningsspredere. du bruger sikkert også biomassekort fra satellitbilleder.

med præcisionslandbrug kan du forbedre din økonomi ved hjælp af et lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler – og samtidig arbejder du også langt mere klimavenligt på grund af de besparelser. det øger desuden sporbarheden i det, du producerer på marken.

hos agrovi arbejder vi allerede sammen med flere kunder omkring gradueret gødskning, såning, sprøjtning og meget mere.

det vigtigste for dig er, at du starter ét sted – og det skal være lige præcis der, hvor det giver mest mening i forhold til dine marker, afgrøder og dyrkningsmønstre. vi kan hjælpe dig med at supplere din viden om maskinteknik med vores viden om planternes vækststadier og næringsbehov, så du får den mest optimale gødningsproces.

vidste du, at:

 • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid
 • landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi­onsteknologi. landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien
 • præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre
 • den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er “for store omkostnin­ger”
(kilde: danmarks statistik)

kontakt vores præcisionslandbrugsekspert andreas skov rasmussen allerede i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan komme godt i gang med at indføre mere præcisionslandbrug i dine rutiner.

[contact-person contact_id="7763"]

nyhedsbreve for planteavlere

i agrovi planteavl sørger vi for at opdatere dig på de vigtigste emner i relation til dit markarbejde – hvad enten du dyrker konventionelt, pløjefrit eller har en mindre bedrift.

her kan du læse mere om vores tre aktuelle nyhedsbreve og læse mere om, hvordan du kan tilmelde dig.

afgrØdenyt

afgrødenyt er agrovi planteavls nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt.

medagrødenyt får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. med afgrødenyt får du også den seneste markedsinformation.

Ønsker du at få en prøve på afgrødenyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte lene mathiasen.

et abonnement på afgrødenyt koster 950 kr./år excl. moms.

spadestikket

spadestikket er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har en interesse for pløjefri dyrkning.

spadestikket udsendes en gang om måneden, hvor du kan læse om højaktuelle emner for den enkelte måned. vi beskriver, uddyber og kommentere forskellige såmaskiner, redskaber og lignende.

der forklares og kommenteres på forskellige forsøg fra både ind- og udland.

spadestikket indeholder typisk emner som etablering, maskiner, vækst, skadedyr, efterafgrøder og aktuelle arrangementer.

Ønsker du at få en prøve på spadestikket eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

et abonnement på spadestikket koster 1.000 kr./år excl. moms.

landbonyt

landbonyt er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har et landbrug under 10 ha eller primært har græs som hovedafgrøde.

landbonyt udsendes en gang om måneden, hvor du kan holde dig opdateret på de arbejdsopgaver, som kan opstå i den enkelte måned. du kan samtidigt holde dig opdateret på de gældende lovgivninger og tilskudsordninger, som vedrører mindre bedrifter.

landbonyt indeholder typisk emner om, hvad der er aktuelt i den pågældende måned, økonomi/skat, heste, naturpleje, planter/mark samt andet dyrehold.

for at modtage landbonyt en gang om måneden, skal du i forvejen få lavet dit fællesskema eller have en lovpakke hos agrovi.

Ønsker du at få en prøve på landbonyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af vores nyhedsbreve.

[contact-person contact_id="5105"]

[contact-person contact_id="2038"]


https://www.agrovi.dk/contact/david-hans-dresen/

Camilla H. Jensen

Planteavlskonsulent Mark-, sprøjte- og gødningsplaner og -regnskaber, Sprøjtejournalindberetning 48225206 61167575 chf@agrovi.dk
camilla h. jensen
planteavlskonsulent
48225206
61167575
chf@agrovi.dk
mark-, sprøjte- og gødningsplaner og -regnskaber, sprøjtejournalindberetning

den bedste rådgivning til din bedrift

agrovi planteavl er din aktive sparringspartner i alle strategiske, økonomiske og dyrkningsmæssige spørgsmål, som vedrører din planteavl.

vi er interesseret i at du som professionel planteavler skaber et godt resultat på din ejendom. vi ved at i dag er et godt resultat afhængig af mere end vejret og rettidig omhu. det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen og hele tiden være velorienteret om de bedste sorter, den nye dyrkningsteknik, den aktuelle lovgivning og ikke mindst markedet, hvis man vil skabe de gode resultater.

vi rådgiver bredt, men yder særlig ekspertise indenfor pløjefri dyrkning og de regenerative principper

ydelser vi tilbyder:

 • dyrkningsplaner
 • rådgivning om afgrøde rotation, sorter mm.
 • gødningsplaner
 • sprøjteplanter
 • rådgivning om efterafgrøder
 • rådgivning om companion crops
 • rådgivning om biostimulanter

vi klarer også de administrative opgaver for dig, så du får mere tid til din virksomhed.

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for sparring i forbindelse med din produktionsplan.

læs mere om vores forskellige tilbud herunder.

pløjefri erfa-grupper

flere og flere interesserer sig for de bæredygtige dyrkningsformer; pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug. deres gavnlige effekter dels på jorden, naturen og ikke mindst på bundlinjen i form af mindre diesel-/pesticid forbrug giver mulighed for at imødekomme de stigende krav til øget bæredygtig produktion.

er du allerede i gang eller ønsker du at komme i gang med pløjefri dyrkning, har du mulighed for at komme med i en erfa-gruppe, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

vores planteavlskonsulent søren ilsøe, som har mange års erfaring indenfor pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug, er konsulent i vores erfa-grupper og være med til alle møderne igennem året. han byder ind med sin praktiske viden og forsøgsresultater fra hele verden.

det fÅr du i en erfa-gruppe

vi holder 4-5 møder i løbet af året, hvoraf 3-4 af dem bliver holdt i marken samt 1 vintermøde på et af agrovis kontorer. på vintermødet taler vi om den sæson, vi har været igennem, og der vil være spændende indlæg om højaktuelle emner inden for pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug til at inspirere den fremadrettede praksis.

møderne i marken bliver holdt hos deltagerne i gruppen på skift. her er vi typisk i maskinhuset og ser maskinparken, vi er i marken, og vi plejer at enten starte eller slutte af med at ”tage bordet rundt”. her får hver deltager mulighed for at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med deres dyrkningssystem og, hvilke udfordringer, der har været.

når man kommer med i en pløjefri erfa-gruppe får man også få vores månedlige nyhedsbrev ”spadestikket”, som er agrovis pløjefrie nyhedsbrev.

prisen for at deltage i en erfa-gruppe er 3.500 kr. pr. år.

har du lyst til at deltage eller høre mere om en pløjefri erfa-gruppe, er du velkommen til at kontakte vores planteavlskonsulenter david hans dresen eller camilla holm jensen, som er tovholdere på grupperne.

[contact-person contact_id="6880"]

[contact-person contact_id="2038"]

præcisionslandbrug

det er slet ikke så svært, som det lyder…

faktisk er du efter al sandsynlighed allerede i gang uden at vide det. langt de fleste har nemlig allerede det tekniske udstyr i maskinerne, som autostyring af traktoren og sektionskontrol på sprøjter og gødningsspredere. du bruger sikkert også biomassekort fra satellitbilleder.

med præcisionslandbrug kan du forbedre din økonomi ved hjælp af et lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler – og samtidig arbejder du også langt mere klimavenligt på grund af de besparelser. det øger desuden sporbarheden i det, du producerer på marken.

hos agrovi arbejder vi allerede sammen med flere kunder omkring gradueret gødskning, såning, sprøjtning og meget mere.

det vigtigste for dig er, at du starter ét sted – og det skal være lige præcis der, hvor det giver mest mening i forhold til dine marker, afgrøder og dyrkningsmønstre. vi kan hjælpe dig med at supplere din viden om maskinteknik med vores viden om planternes vækststadier og næringsbehov, så du får den mest optimale gødningsproces.

vidste du, at:

 • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid
 • landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi­onsteknologi. landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien
 • præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre
 • den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er “for store omkostnin­ger”
(kilde: danmarks statistik)

kontakt vores præcisionslandbrugsekspert andreas skov rasmussen allerede i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan komme godt i gang med at indføre mere præcisionslandbrug i dine rutiner.

[contact-person contact_id="7763"]

nyhedsbreve for planteavlere

i agrovi planteavl sørger vi for at opdatere dig på de vigtigste emner i relation til dit markarbejde – hvad enten du dyrker konventionelt, pløjefrit eller har en mindre bedrift.

her kan du læse mere om vores tre aktuelle nyhedsbreve og læse mere om, hvordan du kan tilmelde dig.

afgrØdenyt

afgrødenyt er agrovi planteavls nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt.

medagrødenyt får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. med afgrødenyt får du også den seneste markedsinformation.

Ønsker du at få en prøve på afgrødenyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte lene mathiasen.

et abonnement på afgrødenyt koster 950 kr./år excl. moms.

spadestikket

spadestikket er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har en interesse for pløjefri dyrkning.

spadestikket udsendes en gang om måneden, hvor du kan læse om højaktuelle emner for den enkelte måned. vi beskriver, uddyber og kommentere forskellige såmaskiner, redskaber og lignende.

der forklares og kommenteres på forskellige forsøg fra både ind- og udland.

spadestikket indeholder typisk emner som etablering, maskiner, vækst, skadedyr, efterafgrøder og aktuelle arrangementer.

Ønsker du at få en prøve på spadestikket eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

et abonnement på spadestikket koster 1.000 kr./år excl. moms.

landbonyt

landbonyt er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har et landbrug under 10 ha eller primært har græs som hovedafgrøde.

landbonyt udsendes en gang om måneden, hvor du kan holde dig opdateret på de arbejdsopgaver, som kan opstå i den enkelte måned. du kan samtidigt holde dig opdateret på de gældende lovgivninger og tilskudsordninger, som vedrører mindre bedrifter.

landbonyt indeholder typisk emner om, hvad der er aktuelt i den pågældende måned, økonomi/skat, heste, naturpleje, planter/mark samt andet dyrehold.

for at modtage landbonyt en gang om måneden, skal du i forvejen få lavet dit fællesskema eller have en lovpakke hos agrovi.

Ønsker du at få en prøve på landbonyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af vores nyhedsbreve.

[contact-person contact_id="5105"]

[contact-person contact_id="2038"]


https://www.agrovi.dk/contact/camilla-holm-fritzen/
Præcisionslandbrug

Det er slet ikke så svært, som det lyder…

Faktisk er du efter al sandsynlighed allerede i gang uden at vide det. Langt de fleste har nemlig allerede det tekniske udstyr i maskinerne, som autostyring af traktoren og sektionskontrol på sprøjter og gødningsspredere. Du bruger sikkert også biomassekort fra satellitbilleder.

Med præcisionslandbrug kan du forbedre din økonomi ved hjælp af et lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler – og samtidig arbejder du også langt mere klimavenligt på grund af de besparelser. Det øger desuden sporbarheden i det, du producerer på marken.

Hos Agrovi arbejder vi allerede sammen med flere kunder omkring gradueret gødskning, såning, sprøjtning og meget mere.

Det vigtigste for dig er, at du starter ét sted – og det skal være lige præcis der, hvor det giver mest mening i forhold til dine marker, afgrøder og dyrkningsmønstre. Vi kan hjælpe dig med at supplere din viden om maskinteknik med vores viden om planternes vækststadier og næringsbehov, så du får den mest optimale gødningsproces.

Vidste du, at:

 • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid
 • Landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi­onsteknologi. Landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien
 • Præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre
 • Den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er “for store omkostnin­ger”
(KILDE: DANMARKS STATISTIK)

Kontakt vores præcisionslandbrugsekspert Andreas Skov Rasmussen allerede i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan komme godt i gang med at indføre mere præcisionslandbrug i dine rutiner.

Andreas Skov Rasmussen

Planteavlskonsulent Mark-, sprøjte-, og gødningsplanlægning, Marksyn, Conservation Agriculture, GMSR 48225271 22329865 asr@agrovi.dk
andreas skov rasmussen
planteavlskonsulent
48225271
22329865
asr@agrovi.dk
mark-, sprøjte-, og gødningsplanlægning, marksyn, conservation agriculture, gmsr

den bedste rådgivning til din bedrift

agrovi planteavl er din aktive sparringspartner i alle strategiske, økonomiske og dyrkningsmæssige spørgsmål, som vedrører din planteavl.

vi er interesseret i at du som professionel planteavler skaber et godt resultat på din ejendom. vi ved at i dag er et godt resultat afhængig af mere end vejret og rettidig omhu. det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen og hele tiden være velorienteret om de bedste sorter, den nye dyrkningsteknik, den aktuelle lovgivning og ikke mindst markedet, hvis man vil skabe de gode resultater.

vi rådgiver bredt, men yder særlig ekspertise indenfor pløjefri dyrkning og de regenerative principper

ydelser vi tilbyder:

 • dyrkningsplaner
 • rådgivning om afgrøde rotation, sorter mm.
 • gødningsplaner
 • sprøjteplanter
 • rådgivning om efterafgrøder
 • rådgivning om companion crops
 • rådgivning om biostimulanter

vi klarer også de administrative opgaver for dig, så du får mere tid til din virksomhed.

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for sparring i forbindelse med din produktionsplan.

læs mere om vores forskellige tilbud herunder.

pløjefri erfa-grupper

flere og flere interesserer sig for de bæredygtige dyrkningsformer; pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug. deres gavnlige effekter dels på jorden, naturen og ikke mindst på bundlinjen i form af mindre diesel-/pesticid forbrug giver mulighed for at imødekomme de stigende krav til øget bæredygtig produktion.

er du allerede i gang eller ønsker du at komme i gang med pløjefri dyrkning, har du mulighed for at komme med i en erfa-gruppe, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

vores planteavlskonsulent søren ilsøe, som har mange års erfaring indenfor pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug, er konsulent i vores erfa-grupper og være med til alle møderne igennem året. han byder ind med sin praktiske viden og forsøgsresultater fra hele verden.

det fÅr du i en erfa-gruppe

vi holder 4-5 møder i løbet af året, hvoraf 3-4 af dem bliver holdt i marken samt 1 vintermøde på et af agrovis kontorer. på vintermødet taler vi om den sæson, vi har været igennem, og der vil være spændende indlæg om højaktuelle emner inden for pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug til at inspirere den fremadrettede praksis.

møderne i marken bliver holdt hos deltagerne i gruppen på skift. her er vi typisk i maskinhuset og ser maskinparken, vi er i marken, og vi plejer at enten starte eller slutte af med at ”tage bordet rundt”. her får hver deltager mulighed for at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med deres dyrkningssystem og, hvilke udfordringer, der har været.

når man kommer med i en pløjefri erfa-gruppe får man også få vores månedlige nyhedsbrev ”spadestikket”, som er agrovis pløjefrie nyhedsbrev.

prisen for at deltage i en erfa-gruppe er 3.500 kr. pr. år.

har du lyst til at deltage eller høre mere om en pløjefri erfa-gruppe, er du velkommen til at kontakte vores planteavlskonsulenter david hans dresen eller camilla holm jensen, som er tovholdere på grupperne.

[contact-person contact_id="6880"]

[contact-person contact_id="2038"]

præcisionslandbrug

det er slet ikke så svært, som det lyder…

faktisk er du efter al sandsynlighed allerede i gang uden at vide det. langt de fleste har nemlig allerede det tekniske udstyr i maskinerne, som autostyring af traktoren og sektionskontrol på sprøjter og gødningsspredere. du bruger sikkert også biomassekort fra satellitbilleder.

med præcisionslandbrug kan du forbedre din økonomi ved hjælp af et lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler – og samtidig arbejder du også langt mere klimavenligt på grund af de besparelser. det øger desuden sporbarheden i det, du producerer på marken.

hos agrovi arbejder vi allerede sammen med flere kunder omkring gradueret gødskning, såning, sprøjtning og meget mere.

det vigtigste for dig er, at du starter ét sted – og det skal være lige præcis der, hvor det giver mest mening i forhold til dine marker, afgrøder og dyrkningsmønstre. vi kan hjælpe dig med at supplere din viden om maskinteknik med vores viden om planternes vækststadier og næringsbehov, så du får den mest optimale gødningsproces.

vidste du, at:

 • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid
 • landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi­onsteknologi. landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien
 • præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre
 • den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er “for store omkostnin­ger”
(kilde: danmarks statistik)

kontakt vores præcisionslandbrugsekspert andreas skov rasmussen allerede i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan komme godt i gang med at indføre mere præcisionslandbrug i dine rutiner.

[contact-person contact_id="7763"]

nyhedsbreve for planteavlere

i agrovi planteavl sørger vi for at opdatere dig på de vigtigste emner i relation til dit markarbejde – hvad enten du dyrker konventionelt, pløjefrit eller har en mindre bedrift.

her kan du læse mere om vores tre aktuelle nyhedsbreve og læse mere om, hvordan du kan tilmelde dig.

afgrØdenyt

afgrødenyt er agrovi planteavls nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt.

medagrødenyt får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. med afgrødenyt får du også den seneste markedsinformation.

Ønsker du at få en prøve på afgrødenyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte lene mathiasen.

et abonnement på afgrødenyt koster 950 kr./år excl. moms.

spadestikket

spadestikket er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har en interesse for pløjefri dyrkning.

spadestikket udsendes en gang om måneden, hvor du kan læse om højaktuelle emner for den enkelte måned. vi beskriver, uddyber og kommentere forskellige såmaskiner, redskaber og lignende.

der forklares og kommenteres på forskellige forsøg fra både ind- og udland.

spadestikket indeholder typisk emner som etablering, maskiner, vækst, skadedyr, efterafgrøder og aktuelle arrangementer.

Ønsker du at få en prøve på spadestikket eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

et abonnement på spadestikket koster 1.000 kr./år excl. moms.

landbonyt

landbonyt er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har et landbrug under 10 ha eller primært har græs som hovedafgrøde.

landbonyt udsendes en gang om måneden, hvor du kan holde dig opdateret på de arbejdsopgaver, som kan opstå i den enkelte måned. du kan samtidigt holde dig opdateret på de gældende lovgivninger og tilskudsordninger, som vedrører mindre bedrifter.

landbonyt indeholder typisk emner om, hvad der er aktuelt i den pågældende måned, økonomi/skat, heste, naturpleje, planter/mark samt andet dyrehold.

for at modtage landbonyt en gang om måneden, skal du i forvejen få lavet dit fællesskema eller have en lovpakke hos agrovi.

Ønsker du at få en prøve på landbonyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af vores nyhedsbreve.

[contact-person contact_id="5105"]

[contact-person contact_id="2038"]


https://www.agrovi.dk/contact/andreas-skov-rasmussen/
Nyhedsbreve for planteavlere

I Agrovi Planteavl sørger vi for at opdatere dig på de vigtigste emner i relation til dit markarbejde – hvad enten du dyrker konventionelt, pløjefrit eller har en mindre bedrift.

Her kan du læse mere om vores tre aktuelle nyhedsbreve og læse mere om, hvordan du kan tilmelde dig.

AFGRØDENYT

AfgrødeNYT er Agrovi Planteavls nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt.

MedAgrødeNYT får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. Med AfgrødeNYT får du også den seneste markedsinformation.

Ønsker du at få en prøve på AfgrødeNYT eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte Lene Mathiasen.

Et abonnement på AfgrødeNYT koster 950 kr./år excl. moms.

SPADESTIKKET

Spadestikket er Agrovi Planteavls  nyhedsbrev til dig, som har en interesse for pløjefri dyrkning.

Spadestikket udsendes en gang om måneden, hvor du kan læse om højaktuelle emner for den enkelte måned. Vi beskriver, uddyber og kommentere forskellige såmaskiner, redskaber og lignende.

Der forklares og kommenteres på forskellige forsøg fra både ind- og udland.

Spadestikket indeholder typisk emner som etablering, maskiner, vækst, skadedyr, efterafgrøder og aktuelle arrangementer.

Ønsker du at få en prøve på Spadestikket eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte Camilla Holm Jensen.

Et abonnement på Spadestikket koster 1.000 kr./år excl. moms.

LANDBONYT

LandboNYT er Agrovi Planteavls  nyhedsbrev til dig, som har et landbrug under 10 ha eller primært har græs som hovedafgrøde.

LandboNYT udsendes en gang om måneden, hvor du kan holde dig opdateret på de arbejdsopgaver, som kan opstå i den enkelte måned. Du kan samtidigt holde dig opdateret på de gældende lovgivninger og tilskudsordninger, som vedrører mindre bedrifter.

LandboNYT indeholder typisk emner om, hvad der er aktuelt i den pågældende måned, økonomi/skat, heste, naturpleje, planter/mark samt andet dyrehold.

For at modtage LandboNYT en gang om måneden, skal du i forvejen få lavet dit Fællesskema eller have en lovpakke hos Agrovi.

Ønsker du at få en prøve på LandboNYT eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte Camilla Holm Jensen.

Kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af vores nyhedsbreve.

Lene Mathiasen

Planteavlskonsulent EU-støtteordninger, Afgrøde Nyt, 29243932 lema@agrovi.dk
lene mathiasen
planteavlskonsulent
29243932

lema@agrovi.dk
eu-støtteordninger, afgrøde nyt,

den bedste rådgivning til din bedrift

agrovi planteavl er din aktive sparringspartner i alle strategiske, økonomiske og dyrkningsmæssige spørgsmål, som vedrører din planteavl.

vi er interesseret i at du som professionel planteavler skaber et godt resultat på din ejendom. vi ved at i dag er et godt resultat afhængig af mere end vejret og rettidig omhu. det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen og hele tiden være velorienteret om de bedste sorter, den nye dyrkningsteknik, den aktuelle lovgivning og ikke mindst markedet, hvis man vil skabe de gode resultater.

vi rådgiver bredt, men yder særlig ekspertise indenfor pløjefri dyrkning og de regenerative principper

ydelser vi tilbyder:

 • dyrkningsplaner
 • rådgivning om afgrøde rotation, sorter mm.
 • gødningsplaner
 • sprøjteplanter
 • rådgivning om efterafgrøder
 • rådgivning om companion crops
 • rådgivning om biostimulanter

vi klarer også de administrative opgaver for dig, så du får mere tid til din virksomhed.

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for sparring i forbindelse med din produktionsplan.

læs mere om vores forskellige tilbud herunder.

pløjefri erfa-grupper

flere og flere interesserer sig for de bæredygtige dyrkningsformer; pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug. deres gavnlige effekter dels på jorden, naturen og ikke mindst på bundlinjen i form af mindre diesel-/pesticid forbrug giver mulighed for at imødekomme de stigende krav til øget bæredygtig produktion.

er du allerede i gang eller ønsker du at komme i gang med pløjefri dyrkning, har du mulighed for at komme med i en erfa-gruppe, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

vores planteavlskonsulent søren ilsøe, som har mange års erfaring indenfor pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug, er konsulent i vores erfa-grupper og være med til alle møderne igennem året. han byder ind med sin praktiske viden og forsøgsresultater fra hele verden.

det fÅr du i en erfa-gruppe

vi holder 4-5 møder i løbet af året, hvoraf 3-4 af dem bliver holdt i marken samt 1 vintermøde på et af agrovis kontorer. på vintermødet taler vi om den sæson, vi har været igennem, og der vil være spændende indlæg om højaktuelle emner inden for pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug til at inspirere den fremadrettede praksis.

møderne i marken bliver holdt hos deltagerne i gruppen på skift. her er vi typisk i maskinhuset og ser maskinparken, vi er i marken, og vi plejer at enten starte eller slutte af med at ”tage bordet rundt”. her får hver deltager mulighed for at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med deres dyrkningssystem og, hvilke udfordringer, der har været.

når man kommer med i en pløjefri erfa-gruppe får man også få vores månedlige nyhedsbrev ”spadestikket”, som er agrovis pløjefrie nyhedsbrev.

prisen for at deltage i en erfa-gruppe er 3.500 kr. pr. år.

har du lyst til at deltage eller høre mere om en pløjefri erfa-gruppe, er du velkommen til at kontakte vores planteavlskonsulenter david hans dresen eller camilla holm jensen, som er tovholdere på grupperne.

[contact-person contact_id="6880"]

[contact-person contact_id="2038"]

præcisionslandbrug

det er slet ikke så svært, som det lyder…

faktisk er du efter al sandsynlighed allerede i gang uden at vide det. langt de fleste har nemlig allerede det tekniske udstyr i maskinerne, som autostyring af traktoren og sektionskontrol på sprøjter og gødningsspredere. du bruger sikkert også biomassekort fra satellitbilleder.

med præcisionslandbrug kan du forbedre din økonomi ved hjælp af et lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler – og samtidig arbejder du også langt mere klimavenligt på grund af de besparelser. det øger desuden sporbarheden i det, du producerer på marken.

hos agrovi arbejder vi allerede sammen med flere kunder omkring gradueret gødskning, såning, sprøjtning og meget mere.

det vigtigste for dig er, at du starter ét sted – og det skal være lige præcis der, hvor det giver mest mening i forhold til dine marker, afgrøder og dyrkningsmønstre. vi kan hjælpe dig med at supplere din viden om maskinteknik med vores viden om planternes vækststadier og næringsbehov, så du får den mest optimale gødningsproces.

vidste du, at:

 • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid
 • landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi­onsteknologi. landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien
 • præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre
 • den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er “for store omkostnin­ger”
(kilde: danmarks statistik)

kontakt vores præcisionslandbrugsekspert andreas skov rasmussen allerede i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan komme godt i gang med at indføre mere præcisionslandbrug i dine rutiner.

[contact-person contact_id="7763"]

nyhedsbreve for planteavlere

i agrovi planteavl sørger vi for at opdatere dig på de vigtigste emner i relation til dit markarbejde – hvad enten du dyrker konventionelt, pløjefrit eller har en mindre bedrift.

her kan du læse mere om vores tre aktuelle nyhedsbreve og læse mere om, hvordan du kan tilmelde dig.

afgrØdenyt

afgrødenyt er agrovi planteavls nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt.

medagrødenyt får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. med afgrødenyt får du også den seneste markedsinformation.

Ønsker du at få en prøve på afgrødenyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte lene mathiasen.

et abonnement på afgrødenyt koster 950 kr./år excl. moms.

spadestikket

spadestikket er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har en interesse for pløjefri dyrkning.

spadestikket udsendes en gang om måneden, hvor du kan læse om højaktuelle emner for den enkelte måned. vi beskriver, uddyber og kommentere forskellige såmaskiner, redskaber og lignende.

der forklares og kommenteres på forskellige forsøg fra både ind- og udland.

spadestikket indeholder typisk emner som etablering, maskiner, vækst, skadedyr, efterafgrøder og aktuelle arrangementer.

Ønsker du at få en prøve på spadestikket eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

et abonnement på spadestikket koster 1.000 kr./år excl. moms.

landbonyt

landbonyt er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har et landbrug under 10 ha eller primært har græs som hovedafgrøde.

landbonyt udsendes en gang om måneden, hvor du kan holde dig opdateret på de arbejdsopgaver, som kan opstå i den enkelte måned. du kan samtidigt holde dig opdateret på de gældende lovgivninger og tilskudsordninger, som vedrører mindre bedrifter.

landbonyt indeholder typisk emner om, hvad der er aktuelt i den pågældende måned, økonomi/skat, heste, naturpleje, planter/mark samt andet dyrehold.

for at modtage landbonyt en gang om måneden, skal du i forvejen få lavet dit fællesskema eller have en lovpakke hos agrovi.

Ønsker du at få en prøve på landbonyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af vores nyhedsbreve.

[contact-person contact_id="5105"]

[contact-person contact_id="2038"]


https://www.agrovi.dk/contact/lene-mathiasen/

Camilla H. Jensen

Planteavlskonsulent Mark-, sprøjte- og gødningsplaner og -regnskaber, Sprøjtejournalindberetning 48225206 61167575 chf@agrovi.dk
camilla h. jensen
planteavlskonsulent
48225206
61167575
chf@agrovi.dk
mark-, sprøjte- og gødningsplaner og -regnskaber, sprøjtejournalindberetning

den bedste rådgivning til din bedrift

agrovi planteavl er din aktive sparringspartner i alle strategiske, økonomiske og dyrkningsmæssige spørgsmål, som vedrører din planteavl.

vi er interesseret i at du som professionel planteavler skaber et godt resultat på din ejendom. vi ved at i dag er et godt resultat afhængig af mere end vejret og rettidig omhu. det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen og hele tiden være velorienteret om de bedste sorter, den nye dyrkningsteknik, den aktuelle lovgivning og ikke mindst markedet, hvis man vil skabe de gode resultater.

vi rådgiver bredt, men yder særlig ekspertise indenfor pløjefri dyrkning og de regenerative principper

ydelser vi tilbyder:

 • dyrkningsplaner
 • rådgivning om afgrøde rotation, sorter mm.
 • gødningsplaner
 • sprøjteplanter
 • rådgivning om efterafgrøder
 • rådgivning om companion crops
 • rådgivning om biostimulanter

vi klarer også de administrative opgaver for dig, så du får mere tid til din virksomhed.

kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for sparring i forbindelse med din produktionsplan.

læs mere om vores forskellige tilbud herunder.

pløjefri erfa-grupper

flere og flere interesserer sig for de bæredygtige dyrkningsformer; pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug. deres gavnlige effekter dels på jorden, naturen og ikke mindst på bundlinjen i form af mindre diesel-/pesticid forbrug giver mulighed for at imødekomme de stigende krav til øget bæredygtig produktion.

er du allerede i gang eller ønsker du at komme i gang med pløjefri dyrkning, har du mulighed for at komme med i en erfa-gruppe, hvor vi sammen bliver klogere på emnet.

vores planteavlskonsulent søren ilsøe, som har mange års erfaring indenfor pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug, er konsulent i vores erfa-grupper og være med til alle møderne igennem året. han byder ind med sin praktiske viden og forsøgsresultater fra hele verden.

det fÅr du i en erfa-gruppe

vi holder 4-5 møder i løbet af året, hvoraf 3-4 af dem bliver holdt i marken samt 1 vintermøde på et af agrovis kontorer. på vintermødet taler vi om den sæson, vi har været igennem, og der vil være spændende indlæg om højaktuelle emner inden for pløjefri dyrkning og regenerativt landbrug til at inspirere den fremadrettede praksis.

møderne i marken bliver holdt hos deltagerne i gruppen på skift. her er vi typisk i maskinhuset og ser maskinparken, vi er i marken, og vi plejer at enten starte eller slutte af med at ”tage bordet rundt”. her får hver deltager mulighed for at fortælle, hvordan det er gået siden sidst med deres dyrkningssystem og, hvilke udfordringer, der har været.

når man kommer med i en pløjefri erfa-gruppe får man også få vores månedlige nyhedsbrev ”spadestikket”, som er agrovis pløjefrie nyhedsbrev.

prisen for at deltage i en erfa-gruppe er 3.500 kr. pr. år.

har du lyst til at deltage eller høre mere om en pløjefri erfa-gruppe, er du velkommen til at kontakte vores planteavlskonsulenter david hans dresen eller camilla holm jensen, som er tovholdere på grupperne.

[contact-person contact_id="6880"]

[contact-person contact_id="2038"]

præcisionslandbrug

det er slet ikke så svært, som det lyder…

faktisk er du efter al sandsynlighed allerede i gang uden at vide det. langt de fleste har nemlig allerede det tekniske udstyr i maskinerne, som autostyring af traktoren og sektionskontrol på sprøjter og gødningsspredere. du bruger sikkert også biomassekort fra satellitbilleder.

med præcisionslandbrug kan du forbedre din økonomi ved hjælp af et lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler – og samtidig arbejder du også langt mere klimavenligt på grund af de besparelser. det øger desuden sporbarheden i det, du producerer på marken.

hos agrovi arbejder vi allerede sammen med flere kunder omkring gradueret gødskning, såning, sprøjtning og meget mere.

det vigtigste for dig er, at du starter ét sted – og det skal være lige præcis der, hvor det giver mest mening i forhold til dine marker, afgrøder og dyrkningsmønstre. vi kan hjælpe dig med at supplere din viden om maskinteknik med vores viden om planternes vækststadier og næringsbehov, så du får den mest optimale gødningsproces.

vidste du, at:

 • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid
 • landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi­onsteknologi. landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien
 • præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre
 • den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er “for store omkostnin­ger”
(kilde: danmarks statistik)

kontakt vores præcisionslandbrugsekspert andreas skov rasmussen allerede i dag, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan komme godt i gang med at indføre mere præcisionslandbrug i dine rutiner.

[contact-person contact_id="7763"]

nyhedsbreve for planteavlere

i agrovi planteavl sørger vi for at opdatere dig på de vigtigste emner i relation til dit markarbejde – hvad enten du dyrker konventionelt, pløjefrit eller har en mindre bedrift.

her kan du læse mere om vores tre aktuelle nyhedsbreve og læse mere om, hvordan du kan tilmelde dig.

afgrØdenyt

afgrødenyt er agrovi planteavls nyhedsbrev, som udsendes til professionelle planteavlere en gang ugentligt.

medagrødenyt får du dugfrisk information om situationen i marken og rådgivning om, hvordan du f.eks. kan håndtere aktuelle problemstillinger. med afgrødenyt får du også den seneste markedsinformation.

Ønsker du at få en prøve på afgrødenyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte lene mathiasen.

et abonnement på afgrødenyt koster 950 kr./år excl. moms.

spadestikket

spadestikket er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har en interesse for pløjefri dyrkning.

spadestikket udsendes en gang om måneden, hvor du kan læse om højaktuelle emner for den enkelte måned. vi beskriver, uddyber og kommentere forskellige såmaskiner, redskaber og lignende.

der forklares og kommenteres på forskellige forsøg fra både ind- og udland.

spadestikket indeholder typisk emner som etablering, maskiner, vækst, skadedyr, efterafgrøder og aktuelle arrangementer.

Ønsker du at få en prøve på spadestikket eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

et abonnement på spadestikket koster 1.000 kr./år excl. moms.

landbonyt

landbonyt er agrovi planteavls  nyhedsbrev til dig, som har et landbrug under 10 ha eller primært har græs som hovedafgrøde.

landbonyt udsendes en gang om måneden, hvor du kan holde dig opdateret på de arbejdsopgaver, som kan opstå i den enkelte måned. du kan samtidigt holde dig opdateret på de gældende lovgivninger og tilskudsordninger, som vedrører mindre bedrifter.

landbonyt indeholder typisk emner om, hvad der er aktuelt i den pågældende måned, økonomi/skat, heste, naturpleje, planter/mark samt andet dyrehold.

for at modtage landbonyt en gang om måneden, skal du i forvejen få lavet dit fællesskema eller have en lovpakke hos agrovi.

Ønsker du at få en prøve på landbonyt eller modtage det fremadrettet, er du velkommen til at kontakte camilla holm jensen.

kontakt os allerede i dag, hvis du ønsker at blive tilmeldt et eller flere af vores nyhedsbreve.

[contact-person contact_id="5105"]

[contact-person contact_id="2038"]


https://www.agrovi.dk/contact/camilla-holm-fritzen/

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0