Skip to main content

Mød vores team

Vi er et ungt og dynamisk team som brænder for planteavl. Med vores viden og engagement stræber vi efter at gøre en forskel i din bedrift og styrke din planteavlspraksis.

Hvad kan du forvente af vores rådgivning?

  • Skræddersyet Vejledning: Vi forstår, at hver bedrift er unik. Vores rådgivning er skræddersyet til at imødekomme dine specifikke behov og udfordringer indenfor planteavl.
  • Problemknusning: Uanset om det drejer sig om skadedyrsbekæmpelse, jordsundhed eller afgrødevalg, er vi her for at finde løsninger på dine udfordringer og sikre din succes.
  • Langsigtet Partnerskab: Vi tror på at opbygge varige relationer med vores kunder. Ved at samarbejde med os, får du ikke kun rådgivning, men også en pålidelig partner, der er dedikeret til din succes.

Kort sagt, vores unikke kombination af ungdommelig dynamik, ekspertise og innovation er nøglen til at styrke din planteavlsbedrift. Lad os sammen skabe en bæredygtig og profitabel fremtid for din virksomhed.

Herunder kan du læse mere om vores konsulenter og deres unikke profiler.

Hans Henrik Fredsted: AFDELINGSLEDER AGROVI PLANTEAVL

Ekspertområder: Strategisk rådgivning, ledelse og rådgivning om regenerativt landbrug for større bedrifter.

Hans Henrik har en livslang erfaring med landbrug og har også sin egen bedrift, som han driver efter regenerative principper. Han er uddannet agronom og har mere end tyve års erfaring med planteavlsrådgivning i Danmark og Baltikum. Han er ekspert i rationalisering og optimering af større landbrugsvirksomheder, og hans omfattende praktiske erfaring gør, at han kan hjælpe sine kunder med ethvert problem.

HANS HENRIK BRÆNDER FOR at inspirere sine kunder til at se nye muligheder og udvikle deres virksomheder. Det motiverer ham at hjælpe sine kunder med at forbedre sig og se dem få succes med nye metoder.

Landbrug som livsstil
Hans Henrik er født og opvokset landmand og har altid været dybt involveret i landbrug. For Hans Henrik er landbrug ikke bare et job, men et kald, og hans passion for landbrug har ført ham rundt i hele Europa. Han har en særlig forkærlighed for at arbejde med landbrug i Baltikum, hvor han virkelig kan se sine kunder vokse. Han elsker at eksperimentere med implementering af ny teknologi og arbejde med regenerativt landbrug.

Anna Wildt: Økologi- og Planteavlskonsulent
Anna Wildt

Ekspertområder: Økologirådgivning, støtteordninger, biostimulanter og regenerativ dyrkning

Anna er uddannet agronom og har været økologikonsulent hos Agrovi siden 2022 hvor hun har arbejdet med alt inden for rådgivning af mindre landbrug. Hendes ekspertise er økolandbrug og kunder der har pleje af græs. Hun har stor erfaring med planteavlsrådgivning, EU-støtte samt indberetninger af fællesskemaer og gødningsregnskaber. Derudover arbejder hun meget med forøgelse af biodiversitet på landbrugsbedrifter samt markforsøg med biostimulanter og kompostekstrakt.

ANNA BRÆNDER FOR at være en del af fremtidens bæredygtige landbrug og at arbejde med regenerative dyrkningsprincipper. Det motiverer hende at kunne hjælpe kunder med støtteoptimering og at finde de bedste løsninger til deres bedrift.

Dyrker hjemmehørende planter til biodiversitet
I løbet af hendes studietid arbejdede Anna med at etablere vilde blomsterarealer for at hjælpe folk med at øge biodiversiteten i deres haver. Det førte til at hun nu forpagter et lille stykke jord, hvor hun dyrker hjemmehørende plantearter til at lave frø til blomsterblandinger. Mange blomsterblandinger indeholder arter der ikke er hjemmehørende eller som er stærkt forædlede, så Anna arbejder på at lave vilde frøblandinger for at bevare genpuljen af lokale og nationale plantearter som kan bruges til at øge biodiversiteten rundt om i landet. 

Emil ELSBORG CHRISTENSEN: Planteavlskonsulent
Emil

Ekspertområder: Proteinafgrøder og præcisionslandbrug.

Emil er uddannet agronom og har været planteavlskonsulent hos Agrovi siden 2022 hvor han har arbejdet med no-till, markforsøg, præcisionslandbrug og eu-indberetninger. Han er opvokset på en gård på Bornholm og har altid haft landbrug tæt inde på livet. Han har en stærk teoretisk og praktisk profil, da han har arbejdet i marken før, under og efter sin uddannelse, både i Danmark og i udlandet. 

EMIL BRÆNDER FOR innovative løsninger og for hele tiden at gøre det bedre. Det motiverer ham at se afgrødestrategier optimeres fra år til år, og han nyder, når der er interesse for at kaste sig ud i at gøre tingene på nye måder.

Bornholmske linser til human konsum
Ved siden af arbejdet som konsulent dyrker Emil linser på Bornholm. Drømmen var at finde en specialiseret afgrøde, som ville egne sig til human konsum. Han blev inspireret af et ophold i New Zealand, hvor der blev dyrket mange andre slags afgrøder, end der gør herhjemme. Efter at have eksperimenteret med en masse forskellige proteinafgrøder som quinoa, kikærter, og lupiner, faldt valget på linser. Sammen med femten andre producenter er Emil en del af organisationen FoodsBornholm der brænder for at producere plantebaserede fødevarer.

Henrik Fredsgaard Larsen: Planteavlsrådgiver- og udvikler
Henrik Fredsgaard Larsen

Ekspertområder: Økologirådgivning og udvikling af økologiske planteavlsbedrifter, specialafgrøder, pløjefri dyrkning

Henrik er uddannet agronom og har været ansat i Agrovi siden 2004, hvor han har arbejdet med en bred vifte af områder inden for planteavl og alt fra små til store bedrifter. Han har primært specialiseret sig inden for økologi og har været med til at bygge Agrovis økologiske rådgivning op. Derudover har han mange års erfaring i at rådgive om pløjefri dyrkning og er passioneret omkring at kunne hjælpe sine kunder med at implementere regenerative principper og samtidig opretholde en rentabel og sund drift. 

HENRIK BRÆNDER FOR at hjælpe sine kunder med at udvikle deres bedrifter, så de er både økonomisk rentable og klimavenlige.

Forsøg er nøglen til udvikling
Som en del af både sit arbejde og sin fritid har Henrik gennem mange år været med til at udføre forskellige markforsøg. Sammen med sine kunder laver han forsøg i både lille og stor skala, hvor de arbejder med at videreudvikle dyrkningsmetoder inden for minimering af jordbearbejdning. Blandt andet har han eksperimenteret med afgrødeetablering, såtidspunkter, gødningsplacering, efterafgrøder, og meget mere. Henrik tror på en videreudvikling af planteavlsmetoder som kan bevæge landbruget over mod en mere klimavenlig drift samtidig med at udbytteniveauet bibeholdes eller forbedres.

Kristian MARCHER THOMSEN: Planteavlskonsulent
Kristian

Ekspertområder: Strategisk rådgivning og regenerativ planteproduktion

Kristian arbejder med planteavlsrådgivning i stordriftslandbrug i Danmark og Baltikum. Han har en stærk praktisk profil og har ti års erfaring med regenerative produktionsmetoder og den daglige drift af planteavlsbedrifter.

KRISTIAN BRÆNDER FOR at hjælpe landmænd med at dyrke flotte afgrøder med så lavt input som muligt. Han motiveres af relationerne til sine kunder og at se dem lykkes med deres projekter.

Født og opvokset landmand
Kristian er født ind i en landmandsfamilie på en stor gård i Vendsyssel og har været omgivet af landbrug hele sit liv. Han elsker at se tingene gro og har altid været involveret i bedriften på den fædrene gård. For ham er det en fordel, at man som landmand aldrig laver det samme hver dag, og at man er styret af vejret på godt og ondt. Han har altid været glad for spændingen, der følger med travlheden i høstsæsonen, hvor alting skal gå op i en højere enhed.

Camilla Beck Nielsen: Planteavlskonsulent
Camilla Beck Nielsen

Ekspertområder: Indberetning af fællesskemaer og gødningsregnskaber. 

Camilla er uddannet agronom og har arbejdet som planteavlskonsulent i Agrovi de sidste sytten år. Gennem sit arbejde har hun primært arbejdet med landbokunder med mindre landbrugsejendomme, hvor hun sørger for indberetninger, og at de lever op til de gældende lovkrav, så kunderne kan fokusere på de andre ting, der er vigtige i deres liv. 

CAMILLA BRÆNDER FOR at yde den bedste service til dem, der bor på landet, og hun motiveres af gode kollegaer og glade kunder. 

Lader op i køkkenhaven
Camillas passion for landbrug fortsætter derhjemme, hvor hun har en køkkenhave. Hun synes det er skønt at kunne dyrke sine egne grøntsager og at se noget gro fra frø til høst. I køkkenhaven kan hun bruge al den viden hun har fra sit fag til sin egen lille produktion af afgrøder. Hun kan godt lide at kaste sig ud i at prøve nye ting i køkkenhaven, og eksperimenterer med at undgå at bruge sphagnum og dyrker desuden gravefrit så vidt muligt.

Lene MATHIASEN: Planteavlskonsulent
Lene Mathiasen

Ekspertområder: Pløjefri dyrkning, nyhedsformidling, jordprøver. 

Lene er uddannet hortonom og har seksten års erfaring som planteavlskonsulent. Hun har arbejdet hos Agrovi de sidste seks år hvor hun primært har arbejdet med produktionslandmænd og landmænd der dyrker pløjefrit samt deltidslandbrug i forskellig størrelse.

LENE BRÆNDER FOR de gode kunderelationer og at påvirke sine kunder til at blive bedre landmænd. Det motiverer hende at kunne hjælpe med at gøre kundernes produktion bedre, og at hjælpe dem med at forfølge deres egne mål.

En forkærlighed for landbrug og udendørsliv 
Lene er født og opvokset på landet, hvilket har givet hende en kærlighed til landbrugskulturen og udendørs aktiviteter. Hun elsker at være fysisk aktiv, helst udenfor, og har en passion for roning og at undervise nye roere. Lene kan godt lide det tekniske aspekt af roning, hvor man er nødt til at nørde detaljerne og finde ud af hvordan man kommunikerer for bedst muligt at opbygge tillid og lære fra sig – meget ligesom med pløjefri dyrkning. 

Henrik Kruse: Projektkonsulent
Henrik Kruse

Ekspertområder: Projektudvikling, fundraising, projektledelse, projektarbejde.

Henrik er uddannet forstkandidat og har arbejdet i Agrovi siden 2012. Han har en bred profil og har arbejdet med alt inden for projekter, primært tilskudsordninger, naturrådgivning, biotopplaner, naturtjek, ESG og energipil. Han arbejder med projekter i alle størrelser og har alt fra kunder med små ejendomme på under 10 hektar til kunder med bedrifter på over tusind hektar.

HENRIK BRÆNDER FOR den grønne omstilling af landbruget og synes det er spændende at arbejde med hvordan regenerativt jordbrug kan være med til at løse nogle af de udfordringer landbruget står overfor og samtidig give plads til mere biodiversitet.

Bindeleddet fra universiteter til landmænd
Udover sit arbejde med kunder og projekter, arbejder Henrik også på forskningsprojekter sammen med universiteterne. Blandt andet arbejder han sammen med RUC på det EU-finansierede projekt Agroecology-TRANSECT, der har til formål at udbrede agroøkologi og regenerativt landbrug ved at levere robust dokumentation for fordelene ved disse dyrkningsmetoder og hvordan de kan være med til at mindske klimaforandringerne, hjælpe biodiversiteten, og forbedre socioøkonomiske forhold for landmændene. Han arbejder også sammen med KU på projektet MitiChar, der handler om brugen af biokul i landbruget, og har også tidligere arbejdet med KU på projektet Grønne Marker & Stærke Rødder. 

Camilla Holm Jensen: Planteavlskonsulent
Camilla Holm Jensen

Ekspertområder: Mindre landbrug, hesteejendomme, hobbylandbrug.

Camilla er uddannet landmand og jordbrugsteknolog. Hun har været planteavlskonsulent hos Agrovi siden 2015, hvor hun primært har arbejdet med små ejendomme og hobbylandbrug. Hun er ekspert i landbrugspapirarbejde og hjælper sine kunder med alt indenfor landbrugsstøtte, gødningsregnskaber og sprøjtejournalsindberetning. Derudover er hun passioneret omkring græs og er altid klar til at svare på faglige spørgsmål om dyrkning, omlægning, og sprøjtning af græs. 

CAMILLA BRÆNDER FOR at hjælpe sine kunder med at finde de bedste løsninger på omlægning af markerne. Hun nyder at være inde over helhedsoverblikket og at være med til at få styr på markplaner.

Regelnørderi
Ikke nok med at Camilla bruger sin store viden om landbrugsregler på arbejdet, så bruger hun den også derhjemme, hvor hendes mand driver et landbrug med en stor maskinstation der har fokus på græs til grovfoder og markarbejde. På deres 500 hektar store bedrift hjælper hun med at holde styr på love og regler og sørger for at tingene bliver gjort inden for de fastsatte tidsrammer. Udover det er hun også med til at sende tidsskriftet Landbonyt ud, der har fokus på at holde planteavlskunderne opdaterede på gældende regler for hver enkelt måned.

Henrik Helweg-Larsen: Projektleder Biodiversitet
Henrik Helweg-Larsen

Ekspertområder: Biodiversitet i by og land, frøblandinger, faunastriber, projektudvikling.

Henrik er uddannet økologisk landmand og har arbejdet med grøntsagsproduktion i mere end tredive år. I dag arbejder han i Agrovis biodiversitetsafdeling hvor han arbejder med at skabe plads til naturen og fremme Danmarks trængte naturtyper. Hans kunder er primært landbrugere og erhvervslivet uden for byen, hvor han hjælper med at omlægge kultur-arealer til natur. 

HENRIK BRÆNDER FOR skabe mere natur og kunders begejstring når de finder ud af at de kan være med til at give biodiversiteten en hjælpende hånd, og det endda kommer dem selv til gode.

Naturen som passion
Det er ikke kun i sit arbejde, Henrik er passioneret omkring naturen. I sin fritid bevæger han sig rundt i landskabet og fotograferer insekter og blomster for at indkapsle sin entusiasme og glæde ved naturen. Derudover bruger han sin egen have som et stort eksperimentarium, hvor han forsøger sig med at anlægge mange forskellige slags naturtyper til glæde for biodiversiteten.

Lone Urbrand Larsen: ØKOLOGI- PLANTEAVLSKONSULENT
Lone Urbrand Larsen

Ekspertområder: Økologirådgivning og tilskudsordninger

Lone er uddannet agronom og er en dedikeret økologi- og planteavlskonsulent med omfattende erfaring inden for landbrugsrådgivning. Lone er specialiseret i økologirådgivning og tilskudsordninger og har ekspertise inden for alt der har at gøre med planteavlsrådgivning, EU-støtte samt indberetninger af fællesskemaer og gødningsregnskaber. Lones kunder er primært mindre landbrug, økologiske landmænd, samt større bedrifter hvor hun især har fokus på administrativ styring, EU-ansøgninger og back-office-opgaver.

LONE BRÆNDER FOR kundehåndtering og værdsætter kontakten med sine kunder. Det motiverer hende at kunne hjælpe landmænd med at optimere deres produktion og overholde lovgivningsmæssige krav.

Fra svinelandbrug til økologikonsulent
Lone er opvokset på et 600 hektar svinelandbrug i Jylland hvor hun fra en tidlig alder fik en passion for planteavl, som de på gården drev med reduceret jordbearbejdning. Hun har altid haft et tæt forhold til landbruget og til naturen, og det er vigtigt for hende at finde samspillet mellem disse to ting og få dem til at følges ad.

DAVID HANS DRESEN: Planteavlskonsulent
David Hans Dresen

Ekspertområder: No-till-rådgivning og turnaround-løsninger for store landbrugsvirksomheder

David er uddannet agrarøkonom og har derudover en merkonom i ledelse. I de sidste ti år har han arbejdet med no-till på store landbrug i Danmark og Baltikum. Han har mange års erfaring fra Letland, hvor han var ansvarlig for ledelsen af en ejendom på 3000 hektar, og han er ekspert i at skabe turnaround-løsninger for store landbrugsvirksomheder.

DAVID BRÆNDER FOR at hjælpe landbrugsvirksomheder med at optimere deres processer, og han motiveres af at se sine kunder få succes.

Eksperimenterer med innovative no-till-løsninger
David er vokset op på en gård, som han nu driver. En af Davids store interesser er at finde nye og innovative løsninger, og han eksperimenterer med alt inden for no-till på sine egne marker. Han stræber altid efter at minimere input uden at gå på kompromis med udbyttet. Det fascinerer ham, at det er muligt at arbejde mindre og have et lavere input, samtidig med at udbyttet opretholdes. Alle de lektioner, han lærer af sine egne eksperimenter, er noget, han direkte kan anvende i sit arbejde med sine kunder.

Frederik V. Larsen: PLANTEAVLSKONSULENT
Frederik V. Larsen

Ekspertområder: Rådgivning i regenerative metoder, no-till og agroøkologi (intercropping, efterafgrøder, afgrøderotation)

Frederik er født og opvokset landmand og har en kandidatgrad i agronomi. Han har arbejdet med landbrug hele sit liv og har mange års praktisk erfaring med landbrug både i Danmark og i udlandet, hvilket har givet ham et bredt perspektiv på globalt landbrug. Siden 2021 har Frederik været planteavlskonsulent hos Agroganic, hvor han har arbejdet med stordrift i Danmark og Baltikum.

FREDERIK BRÆNDER FOR at inspirere sine kunder til at prøve nye dyrkningssystemer og at se kunderne og deres virksomheder udvikle sig.

En hands-on agronom
Udover at arbejde som planteavlskonsulent arbejder Frederik også som landmand på sin families gård i Danmark. Frederik elsker at prøve nye innovative løsninger og at eksperimentere med at implementere nye metoder på sine egne marker, hvilket giver ham uvurderlige erfaringer, han kan bruge, når han arbejder med sine kunder. Han driver sit eget landbrug efter regenerative principper, og han er altid på udkig efter at optimere sine processer.

Lars Åge Klausen: Planteavlskonsulent
Lars Åge Klausen

Ekspertområder: Markplaner, gødningsplaner, markbesøg, planteavlsrådgivning, fællesskemaer.

Lars er uddannet agronom og har mere end 30 års erfaring som planteavlskonsulent. Han har en bred profil inden for planteavlsrådgivning og har arbejdet med alt inden for landbrug, fra husdyrbrug til planteavl. Hans kunder er primært mellemstore landbrug som han hjælper med alt det lovpligtige inklusiv markplaner, sprøjteplaner, fællesskemaer mm. Derudover har han stor erfaring inden for forhandlinger i forbindelse med boringsnære beskyttelsesområder, erstatnings- og ekspropriationssager, samt juridisk hjælp og rådgivning ved spørgsmål om dræn.

LARS BRÆNDER FOR det tætte samspil med landmændene og den langvarige kundekontakt. Det motiverer ham at følge sine kunder gennem mange år og at vide, at han giver dem merværdi.

Dyrker med omtanke
Lars har selv et lille landbrug på 15 hektar hvor han dyrker byg, hvede og raps. Han afprøver hele tiden nye tilgange for at se, hvad der kan lade sig gøre. For eksempel har han dyrket sine marker pløjefrit de sidste fire år og eksperimenterer med at undgå at sprøjte – både af princip, men også fordi han mener det er fornuftigt at være på forkant, hvis forskellige midler skulle blive udfaset. Han sprøjter ikke længere mod skadedyr, og han tester også at lade være med at sprøjte med svampemidler i tørre år. På den måde samler han mange værdifulde erfaringer, han kan dele med sine kunder.

Martin Kudsk
Martin Kudsk

Kommer snart

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0