fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Demo rapsmarken – Succes i demo rapsmarken

Torsdag d. 22. oktober holdt Agrovi planteavl i samarbejde med FRDK en opfølgning i rapsmarken, som den 5. august blev etableret med 13 forskellige såmaskiner fra forskellige forhandlere. Baggrunden for maskindemonstrationen, som fandt sted den 5. august, var at både Agrovi IMG_2571_til hjemmesideog FRDK ville sætte fokus på hvor vigtig etablering af vinterraps er og specielt har været i år, hvor vårbyg og hvedehøsten blev betydeligt senere end normalt. Her har det været endnu mere påkrævet at anvende effektive og hurtige metoder for at etablere rapsen rettidigt, midt i en travl tid.

På opfølgningsdagen den 22. oktober mødte mere end 50 deltagere op for at få en opsummering af hver såmaskines parcel, og se hvordan det har artet sig. Rapsmarken er formentlig en af landets tidligst såede marker, som den tydligt bærer præg af, da afgrøden nu står i god knæhøjde.

Observationer

En af de observationer som var karakteristisk for alle parceller, var planter med et kraftigt svaj på rodhalsen. Det skyldes formentlig megen nedbør på et tidligt tidspunkt, som har fået planterne til at ”falde om på siden” og fået jorden til at sætte sig/synke lidt”. Når planten IMG_2583_billede til hjemmesideefterfølgende vokser videre får de det kraftige svaj.

En anden observation der optrådte i en række parceller, var trævlede rødder på rapsen og ikke den karakteristiske pælerod. Søren Ilsøe mener angiveligvis at afgrøden optræder ”doven” forstået på den måde at den ikke bruger ressourcer på at danne den nedadgående pælerod, da de nødvendige næringsstoffer i forvejen ligger i pløjelaget. Det skulle dog ikke påvirke udbyttet negativt.

 

Opfølgning efter vinter

Der vil i løbet af vinteren blive holdt et skarpt øje med demo rapsmarken, for at følge den i hvordan den klarer en eventuelt hård vinter. Der vil til de deltagere som ønsker det, blive sendt opfølgningsmateriale når vinteren er ovre.