fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Demo rapsmarken – Opfølgning fra slut september

Kommentarer til parcellerne i ”Demo rapsmarken”, sået den 5. august

Marken er sået efter vinterbyg, hvor halmen er snittet. Der er stubharvet for at fordele og indarbejde den snittede halm inden gyllenedfældning. Gyllenedfælderen havde sine udfordringer og problemer med sammenslæbning af halm, og derfor blev der harvet delvist på de områder af arealet, hvor der var lavet halmbunker.

Det viser, hvor svært snittet byghalm kan være at håndtere i det pløjefri system. I modsætning til hvedehalm, bliver byghalm ikke knust og pulveriseret på samme måde.

Stublængden er særdeles vigtig, og oftest gås der på kompromis med stubhøjden i jagten på kapacitet. Høj stub kan sammen med snittet halm forøge problemerne med bunker og slæbning. Derfor er det særdeles vigtigt, at afsætte en kort stub ved høst og netop derfor er det også vigtigt med jævne marker. Store skærebordsbredder fremmer ikke muligheden for at afsætte lav stub, da selv den mindste ujævnhed i marken vil give problemer!

Regn natten lige inden såningen gjorde betingelserne sværere for såningen. Ideelt set, havde det haft godt af at tørre en dag yderligere.

Følgende observationer er foretaget slut september

Raps plante med et kraftigt svaj på roden
Raps plante med et kraftigt svaj på roden

I alle raps parcellerne har der været mange planter, som har haft et kraftigt svaj på roden og overgangen til stænglen. Det skyldes for meget nedbør på et tidligt tidspunkt, som har fået planten til at ”falde om på siden” og får jorden til at ”sætte sig/synke lidt”. Når planten efterfølgende vokser videre, får de et svaj.

Der er i alle raps parcellerne givet en karakter af hvordan vækstpunktet er placeret i forholdtil at kunne klare en overvintring bedst muligt. Karakteren er givet ud fra en skala fra 1-5, hvor af 5 er den bedste placering af vækstpunktet (lavt vækstpunkt) og 1. er dårligt placeret vækstpunkt (højt vækstpunkt).
Der er samtidigt også foretaget tre plante optællinger i hver parcel, hvoraf der er taget et gennemsnit.  I alle parcellerne, har der været en stor variation mellem størrelserne på planterne, da det svinger helt fra små planter på 10-15 cm, til store flotte planter på 35-40 cm. Vi mener det kan skyldes den store mængde halm, som var til stede på etablerings arealet under såningen. Det førte til problemer blandt såmaskinerne og derfor ikke har, kunne placere frøet præcist nok i jorden, som har ført til en for dyb placering at frøet, der ses i en for sent udviklet plante, som er lille og kæmper for at komme op og få lys. Det er formentligt grunden til de høje vækst punkter på de mindre planter.

En anden teori er at såmaskinerne ikke har været indstillet på forhånd, da såningen startet i parcellen og først skulle til at indstilles under den givende såning. Et eksempel er Horsch såmaskinen, som har sået i to parceller. Den først såede parcel (parcel nr. 5) har en vækstpunkts karakter på 2. Den anden såede parcel (parcel nr. 9) steg karakteren til 3. Det kunne godt tyde på at den optimale indstilling for horsch såmaskinen, først er kommet til udtryk i den anden såede parcel (parcel nr. 9).

Drone_1
Droner billeder af parcellerne oppe fra

 

1.      Strip Cat

Plantetal pr. m2 (32)

Vækstpunkts karakter (4) à40 pct. Planter med et for højt vækstpunkt.

Kommentar: Der, hvor raps parcellen er blevet etableret, har jorden været overkørt for mange gange af gyllevogn og andre redskaber, hvilket rapsen bæger tydligt præg af. Derfor menes det ikke at strip Cat maskinen har fået de rigtige betingelser i forhold til de andre parceller.

Flere af planterne i parcellen har et svaj på roden/stænglen.

2.      Lemken CompactSolitair, 6m skiveskær

Plantetal pr. m2 (29)

Vækstpunkts karakter (4) à40 pct. Planter med et for højt vækstpunkt.

Kommentar: Det er generelt de mindre planter, som sætter de alt for høje vækstpunkter.

3.      Claydon

Plantetal pr. m2 (28)

Vækstpunkts karakter (3) à60 pct. Planter med et for højt vækstpunkt

Kommentar: Grunden til det forhøje vækstpunkt er måske, at såmaskinen har været for dårlig til at kunne mixe halmen ordenligt, og derfor har forhindret såmaskinen i at kunne placere frøet i den rette dybde.

4.      Kuhn Performer

Plantetal pr. m2 (29)

Vækstpunkts karakter (2) à60 pct. Planter med for højt vækst punkt, som er mest udpræget hos de små planter.

Kommentar: Der er mange små og ranglede planter.

5.      Horsch Focus

Plantetal pr. m2 (21)

Vækstpunkts karakter (2) à80-90 pct. Planter med svaj på rod/vækstpunktet.

Kommentar: Mange små planter.

6.      Amazone Xertos, 5m

Plantetal pr. m2 (19)

Vækstpunkts karakter (2) à60 pct. Med meget højt vækstpunkt.

Kommentar: Uens plantedække, der ses huller/bare pletter mellem afgrøden.

7.      Amazone Cayena, 6m

Plantetal pr. m2 (27)

Vækstpunkts karakter (4) à40 pct. Med for højt vækstpunkt.

Kommentar: Der er små planter imellem.

8.      Heva Sub-tiller

Plantetal pr. m2 (15)

Vækstpunkts karakter (3) à50-60 pct. Med for højt vækstpunkt

Kommentar: Overvejende kraftige planter, dog også her svaj på rod.

9.      Horsch Fokus

Plantetal pr. m2 (28)

Vækstpunkts karakter (3) à50-60 pct. Med for højt vækstpunkt.

Kommentar: Der er mange små planter mellem de helt store planter. De små planter har en meget svajet rod. Jævnt plantedække.

10.  Simba

Plantetal pr. m2 (21)

Vækstpunkts karakter (3) à50 pct. Med for højt vækstpunkt.

Kommentar: Såmaskinen har problemer med store mængder halm i sin parcel, som det tydligt bæger præg af, med bare pletter og bunker i marken. Det har ført til uens plantedække. De bare pletter har samtidigt givet plads til de enkelte planter, som har ført til store flotte planter med et lavt vækstpunkt.

11.  Väderstad Topdown, 4m med biodrill

Plantetal pr. m2 (31)

Vækstpunkts karakter (3) à 40 pct. Med for højt vækstpunkt, det er primært de små planter.

Kommentar: Generelt på de store planter sidder vækstpunktet godt.

12.  Väderstad Cultus, 3,5m med biodrill

Plantetal pr. m2 (25)

Vækstpunkts karakter (2) à 70 pct. Med for højt vækstpunkt.

Kommentar: Meget blandet størrelse af planter.

13.  Väderstad Sprit, 4m stripdrill

Plantetal pr. m2 (23)

Vækstpunkts karakter (3) à 50 pct. Med for højt vækstpunkt.

Kommentar: Stor forskel blandt størrelserne på planterne.