fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Ansøgningsrunde om landbrugsstøtte slutter den 21. april

Mere end 23.000 landmænd har sendt deres ansøgninger, men NaturErhvervstyrelsen vurderer, at omkring 18.000 landmænd mangler at sende deres ansøgning afsted.

Du skal selv være  opmærksom på (Naturerhvervstyrelsen har ikke sendt reminder ud), at du skal ansøge og hvis du endnu ikke har taget hul på din ansøgning, så er det på høje tid at komme i gang med at udfylde den, da der er mange nye regler at sætte sig ind i pga. landbrugsreformen. Kontakt planteavlskonsulenterne I Agrovi, de er parat til at hjælpe dig.

Fristen for indsendelse af fællesskemaet er den 21. april

Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen. Bemærk dog, at ansøgning om nye 5-årige tilsagn til miljø- og økologiordninger ikke er mulig efter 21. april.

Forpagtning og overdragelse af betalingsrettigheder

Har du forpagtninger hvor der skal laves eller fornyes midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder?
Det er ikke længere muligt at indsende overdragelsesskemaer på papir. Derfor skal vi bruge bortforpagters/
overdragers elektroniske fuldmagt i Tast-selv-service for at kunne lave overdragelsen. Det kan tage
lidt ekstra tid at få på plads. Kom derfor i god tid!

Overskydende betalingsrettigheder inddrages

Hidtil har vi haft mulighed for at rotere betalingsrettigheder og derved holde overskydende rettigheder
”i live”. Fra 2015 bliver alle betalingsrettigheder, som ikke udnyttes, inddraget.