fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Agrovikonsulent med i ny oplandsordning

Ny ordning med oplandskonsulenter skal fremover vejlede og hjælpe landmænd  med beslutninger, der vedrører tiltag der reducerer kvælstofudeldningen – rådgivningen er gratis.

Planteavlskonsulent og nu også oplandskonsulent Lars Åge Klausen fra Agrovi er blandt de 28 oplandskonsulenter i Danmark, som fremover skal hjælpe og rådgive landmænd, der overvejer at etablere minivådområder, skovrejsning eller deltage i vådområdeprojekter. Rådgivningen er gratis for landmændene.

Med Fødevare og Landbrugspakken fik landbruget endelig lov til at gøde deres marker til det økonomisk optimale niveau, men samtidig skal udledningen af kvælstof fra landbruget reduceres væsentlig, dette kan bl.a. ske ved etablering af minivådområder, vådområder og skovrejsning.

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for at få tilskud til at etablere et minivådområde, et vådområde eller privat skovrejsning, kan du kontakte Lars på mobil: 22 46 74 90 eller sende en mail til lkl@agrovi.dk

Læs mere om ordningen med oplandskonsulenter

Planteavls- og oplandskonsulent Lars Åge klausen