fbpx
Agrovi Nord
Industrivænget 22
3400 Hillerød

Giv bierne en hånd – de hjælper dig

Pas godt på bierne, for flere af de vilde bier har det svært, derfor er der brug for en fælles indsats, som kan få udviklingen til at at vende. En sund og mangfoldig bestand af bier bidrager ikke kun til en rig natur, men også til at sikre den værdifulde bestøvning af mange af vores landbrugsafgrøder.

Store som små tiltag kan gøre en forskel for bierne og som landmænd kan vi med selv enkle midler være med til at gøre en stor forskel. Mange landmænd har allerede iværksat initiativer, bl.a. ved såning af faunastriber og blomsterbrak. En indsats for bierne vil samtidig være til glæde for mange andre vilde planter og dyr i agerlandet.

Landmændene gør en indsats

Landbrug & Fødevarer har udpeget bierne som et indsatsområde. Vi har derfor lavet en række anbefalinger til landmændene om hvilke tiltag, de kan gøre for at hjælpe bierne på deres ejendom.

Anbefalingerne hviler på et fagligt notat udarbejdet af SEGES med hjælp fra en række forskere og eksperter. De har også vurderet hvilke indsatser der virker bedst. På den måde kan landmanden se, hvor det giver flest bier at gøre en indsats.

Eksperternes anbefalinger kan koges ned til to indsatsområder: at skabe flere levesteder og mere føde til bierne. Det gælder ikke kun på landbrugsbedrifterne, men også i haverne, naturområder, parker og andre steder. Derfor kan du også være med til at gøre en indsats for bierne.

Vi håber du vil hjælpe os.

Læs mere om de vilde bier og hvad du selv kan gøre for at hjælpe dem her.  Samme sted tilmelder du dig kampagnen.